DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Им Покажа Какво Означава Истински В Бога Живот

19 октомври 1988

слава на Бога;1

прославен да е нашият Господ;2

давам ти Мира Си, ела;3

Аз, Господ, им4 казвам това: благославям всеки един от тях; благославям всички онези, които помагат в Божественото Ми Послание, особено онези, които жертват свободното си време за Мен;

призивите Ми няма да са напразни; обичайте се един друг, както Аз ви обичам, разпространете Посланието Ми дори на онези, които ще ви се присмиват, молете се за просветление, отнасяйте се един към друг еднакво; любими вие, Присъствам във всички Времена; Аз, Иисус, ви обичам всички с вечна Обич; елате при Мен;

Васула, покажи им Свещеното Ми Сърце; Аз, Господ, ще ги науча да вървят с Мен; ще им покажа какво означава Истински в Бога Живот, ще ги накарам да разберат, че всички са те Мое семе и че Ми принадлежат;

ще им покажа как Сатаната ги измами всички и колко е коварен; искам да им кажа отново и отново, че Сатаната съществува; той е Лукавият, той е този, който ви измами от самото Начало и накрая ще бъде победен и сломен; молете се, любими Мои, ще ви чуя; молете се и Ми говорете; присъствам, Аз съм Светият ви Другар, винаги съм сред вас; повярвайте в това Тайнство на Присъствието Ми;

обичта Ми към вас е вечна, ще разберете дълбините й и пълнотата й, само когато бъдете на Небето, почувствайте Присъствието Ми… почувствайте Присъствието Ми… благославям ви всички;


1 Отговор на молитвата към Св. Михаил.
2 Отговор на молитвата към Св. Мария.
3 Отговор на молитвата към Свещеното Сърце.
4 На малката група, която сформирахме, за да се срещаме.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message