DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Онези, Които Се Противопоставят На Петър, Се Противопоставят На Църквата Ми
Огънете Се, За Да Се Обедините

21 юни 1988

Господи?

Аз съм; моли се за обновлението на Църквата Ми; моли се за тези души, които се противопоставят на Петър, моли се за онези, които се опитват да принудят Петър да замълчи; сега дните са преброени и Душата Ми се изпълва с тъга; Свещеното Ми Сърце е пропито с горчивина, Душата Ми горещо желае да разберат своята Грешка;

онези, които се противопоставят на Петър, се противопоставят на Църквата Ми, противопоставят се на Закона Ми, противопоставят се на Мен, своя Господ и Бог; осъждайки Петър-на-Агнетата-Ми, осъждат Закона Ми; заслепени от самото Тщеславие, вече не виждат ясно, че осъждайки Петър, не следват Закона, а напротив, стават съдници на Законa Ми! о, чуйте какво казва Духът на Църквата! завърни се! завърни се, любими;1 Аз, Господ, съм, който избрах Петър, Петър, който днес носи името Йоан Павел II; казвам ти, любими, Свещеното Ми Сърце го избра; завърни се, помири се, за Мен, любими; Аз, Господ, ще простя греховете ти и ще те пречистя;

ЗАВЪРНETE СЕ! завърнете се всички при Петър, защото Аз, вашият Бог, съм, който го избрах; Аз съм, който му дадох език на ученик и чрез Мен е способен да откликне на изнемощелите; о, сътворение! не е ли останала капка мъдрост в теб? сътворение! не успявате да оцените Бездънната Ми Обич, която изпитвам към вас и въпреки това, отговарям на всички онези, които се позовават на Мен; с вас съм при всяка ваша трудност, Аз съм вашето Убежище;

днес, Аз, Господ, прибавям още една заповед; пиши: “огънете се! огънете се, за да бъдете способни да се помирите и да се обедините, смирете се, за да се обедините;” дете!

Да, Господи?

давам ти Мира Си; бъди покорна, позволявайки Ми да те използувам, както Аз желая; имай Ми доверие, намираш се в Ръцете на своя Отец;

Господи,
не правя нищо освен да Те следвам,
и душата ми е в мир
като дете със своята майка,
имайки Ти пълно доверие
и като дете искам да Ти се покоря.

помни Моето Присъствие, Аз съм с теб; ние, нас?

ние, нас?

Да, Господи. Да, Св. Мария.


1 Епископ Лефебвр.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message