DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Светата Троица, Всички В Еднo

11 април 1988

Господи, не ме отблъсквай,
след като съм най-незначителната в Очите Ти,
cмили се над мен и ме нахрани,
ако Ти го желаеш, Господи,
дори с трохите, които остават.
Св. Мария, не ме пренебрегвай,
моля Те, имай милост,
и нека Господ
ми хвърли трохите,
които остават, моля, дръжте ме жива!
Амин.

ела! имай Хляба Ми, няма да те отблъсна! със собствената Си Ръка ще те нахраня;

ще те разхубавя, Васула; зарадвай Ме, възхвалявайки Ме!

Прославен да е Господ!

ела, пиши, пиши: Каин този път няма да изпълни плана си и няма да се отърве от своя брат; ще му попреча, ще го изненадам; няма ни най-малка представа за това, че се готвя да влезна в стаята му като крадец,1 за да осуетя плана му, разголвайки го; и Каин ще остане гол, докато не дойде при Мен, покайвайки се; моли се за този час; този час, в който ще се издигнат жалби и умоления и страх; този ще бъде часът на Справедливостта;

бъди благословена, дете Мое; Аз, Светият ти Отец, те обичам; Аз Cъм Светата Троица; добре различи! напиши го;

(Докато Иисус казваше “Аз, Светият ти Отец.” различих един “троен” Иисус, като в някои от тези релефни картини, където едно лице изглежда като три: сякаш единият излиза от другия и тримата еднакви.)

Аз съм Светата Троица, всички в Еднo; обичам те; ела, дете, ще те посветя в дълбоки тайнства, всичко за Моята Слава; вземи Ръката Ми, Аз съм Toзи, който те създаде;

ние, нас?

Да, Господи!


1 Дали Иисус не го прави сега?

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message