DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Жертвай Се, Медитирай И Пости

20 февруари 1988

Обичта е близо до теб; дъще, срещни Ме в началото на премеждията Ми; времето Ми наближава; очаквам от теб жертва; медитирай и пости;

Васула, научи се от Фредерики, пътищата й са Ми приятни;1 научи се да почиташ премеждията Ми, след това ела и виж своя Спасител на Кръста; удовлетвори Ме, като медитираш и постиш; живей в Раните Ми; разкрий на всички времето на Страданието Ми; разкрий им верния час на Разпятието Ми; нека бъде Мир помежду ви;

(Миналата година, Господ ми беше дал правилната дата: тази, която "Православните" следват, по Православния календар.)

нека сега бъде Мир помежду ви; сега всички знаете;

зови Ме, Васула, по-често; спомняй си Присъствието Ми, радвай Ме; обичам те;

Обичам Те, Господи.

(Родос)

(Бог ми позволи да посетя отново Родос. Бях поканена от тези, които знаеха за откровенията и искаха да се срещна и с други. Хората слушаха, разбраха и възхвалиха Господа за Милостта Му. Мнозина получиха лични послания от Господа. Групата се увеличаваше с всеки изминат ден, мнозина се завръщаха при Бога, прославяйки Го. Дните ми минаваха в срещи с хора, предавайки посланията; завръщанията при Бога и изцеленията изобилстваха. Тези, които пожелаха да следват програмата с посещения в Църкви и Параклиси, ме последваха. Ходихме дори извън града в Параклиси на хълмовете.

Отец Яни оповести откровението в своята Църква, на всички присъстващи. Беше 24-и февруари, празник на Св. Безсребърници. Същия ден следобед бях поканена в Църквата Св. Никола и отец Василий позволи на мен и на цялата група, които знаеха и следваха откровението (близо 12 госпожи, съпрузите им следват и те, но бяха на работа тогава) да го оповестим в Църквата му, и една госпожа прочете едно от Божиите послания от тетрадка 8.

Нека Бог да работи в тях сега.)


1 Начинът, по който спазва постите.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message