DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бъди Моя Невеста

8 януари 1987

мир на теб, Васула; Аз съм, Иисус; Васула, ела при Мен, ела и живей в центъра на Сърцето Ми;

Мен ли искаш, Иисус?

О, да! искам те горещо; искам да те очаровам!

Но не струвам нищо!

обичам те, каквато си… бъди Моя невеста, Васула;

Как бих могла!

обичам те;

Не зная как да бъда Твоя невеста, Иисус?

ще те науча да бъдеш Моя невеста, любима;

Ще нося ли някакъв символичен знак, Господи?

ще те оставя да носиш Кръста Ми; Кръстът Ми се провиква за Мир и Обич;

Искам да Те направя щастлив, Иисус.

направи Ме щастлив като никога не Ме изоставяй, направи Ме щастлив, обичайки Ме, предостави Ми щастие, разбуждайки децата Ми;

Нуждая се от силата Ти за всичко това, особено за последното!

погледни Ме;

(Погледнах Го. Cила се излъчваше от Него като аура.)

Аз съм Сила; ще ти помогна, бъди благословена;

Щастлив ли си с мен? Никога досега не съм Те питала.

щастлив съм с теб, когато се чувствам обичан от теб;

Бих желала да Те видя да се материализираш!

поискай и ще ти се даде; увеличи вярата си в Мен;

(Реших да покажа написаното на един католически свещеник тук. Осъди го, казвайки, че е дело на дявола и че трябва да спра. Иисус му беше поискал дали желае да вдигне Кръста на Мир и Обич заедно с мен. Казах му го. Той каза, че това идва от дявола. Даде ми да прочета молитвата на Св. Михаил, молитвата “Спомни си, Богородице” от Св. Бернар и една Новена на посвещение на Свещеното Сърце на Иисус Христос. Каза ми да ги изричам през следващите дни, за да види какво ще се случи.1 Приех. Oставих ръката си да пише, и пишеше: “Аз, Яхве, те водя;” В продължение на четири дена.)

Господи Иисус, изпълних волята на свещеника, спрях да пиша, освен тези четири думи, които излизат написани в разстояние на четири дена, всеки път след молитвите. Възспрях Те да пишеш, подчинявайки се на свещеника. Искам да Те попитам, Господи, защо, защо му поиска, след като знаеше какво ще стане и многото страдания, които щеше да ми причини!

с теб съм, дъще, поисках му го това, защото искам да узнае, искам да започне да проумява Богатствата Ми, Аз съм Безмерно Изобилие!

"знай, че Аз, Иисус Христос, предоставям това напътствие на Своите деца; Аз съм, който напътствам Васула; не отхвърляй даваните от Мен благословии; посланията Ми се провикват за Мир и Обич; искам децата Ми да изпълнят светилищата Ми; искам да се завърнат при Мен, искам да живеят свято; идвам да блесна над този мрачен свят; искам да ги съживя и да им кажа, че Словото Ми е Живо! искам да си спомнят Словото Ми, което пренебрегнаха; искам да им припомня колко много ги обичам; искам да възпламеня сърцата им, искам да им кажа да се обичат един другиго, както Аз ги обичам; обичам те, сине, разбери, че опитвайки се да спреш Васула, без да го искаш, вредиш на Църквата Ми; Аз съм Господ Иисус Христос, когото обичаш; зная, че вършиш това от добра вяра, но така направи и Саул, преди да дойда и да му кажа, че онова, което мислеше за правилно, беше погрешно, беше Моето преследване; смяташ, че харизмата, която Аз, Иисус, дадох на Своята дъщеря е от дявола; повярвай Ми, сине, не се плаши, защото повтарям ти, че е Моя Воля Васула да се изучи от Мен; сега е украсена с цветове и по-късно плодовете й ще нахранят много загубени души; ще разбереш един ден, сине;2 Аз, Иисус Христос, те обичам;"

(Свещеникът, след като прочете посланието Ти, ме укори, че е дяволско и че това са гадания.)

зная; кажи му следното от Мое Име: “гаданията са за безумните, вдъхновенията са за благословените деца; гаданията не носят плодове, вдъхновенията носят добри плодове, които хранят мнозина;”

придобий отново смелостта си, дъще, Мъдростта събужда децата Ми; Аз, Бог, те обичам;


1 Свещеникът беше поискал да спра да пиша и така, покорих му се, но когато хванах молива, Бог отново използува ръката ми.

2 Предричането се оказа вярно.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message