DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бъди Като Гръмка Книга И Говори

26 октомври 1997

Господи, Отецо и Повелителю на живота ми,
не позволявай да бъда изкушена от съмнението;
в сърцето ми има желание
пламтящо като пещ,
не може да бъде угасено, докато не бъде удовлетворено;
желая да привлека към Теб души,
но ме изкушава съмнението,
дали наистина отвори устата ми
и ме издигна в Дворовете Си;

Аз съм Крепкостта ти; безразсъдно детенце, не разбра ли? Аз съм Този, който те изпълва със Знанието Си; Аз съм Светият, който изпълва сърцето ти с радост; Аз съм, твоят Баща; недоумението ти не е от значение; моли Ми се със сърцето си; довери Ми се и се остави да бъдеш потопена в Океана на Милостта Ми; утоли жаждата Ми за души;

Добротата и Милостта са светлина за краката ти; появих Обичта Си към теб, за да Ме разбереш; бъди като гръмка книга и говори, произнасяй това, което ти произнесох; наруши смъртното мълчание и цитирай Словата Ми; оповести Ме на онези, които никога не са Ме търсили, за да размислят върху това, че Вечно Съществуващият, който Съм Аз, е Женихът им; това е тайнство предизвикващо не само отстъпниците, но и всички онези, които, въпреки че проповядват Словото Ми, никога не са Ме срещали и не Ме познават;

Аз, твоят Господ, Отец, Жених и Повелител на живота ти, те благославям в Тринитарната Ни Святост; разбираш ли? благославяй и ти в Името Ми, народа Ми;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message