DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бъди Като Звучна Книга И Говори

26 октомври 1997

Господи, Отецо и Повелителю на живота ми,
не оставяй да бъда изкушена от съмнението;
в сърцето ми съществува желание
възпламенено като пещ,
няма да угасне, докато не бъде удовлетворено;
желая да привлека към Теб душите,
но бивам изкушена от съмнението,
дали наистина отвори устата ми
и ме издигна в Дворовете Си.

Аз съм твоята Крепкост; безразсъдно детенце, не разбра ли? Аз съм Този, който те изпълва със Своето Знание; Аз съм Светият, който изпълва сърцето ти с радост; Аз съм, твоят Отец; недоумението ти не е от значение; моли Ми се със сърцето си; довери Ми се и се остави да бъдеш потопена в Океана на Моето Милосърдие; утоли жаждата Ми за души;

Добрината и Милосърдието са светлина в краката ти; показах ти Обичта Си, за да Ме разбереш; бъди като звучна книга и говори, кажи на висок глас, каквото ти казах; разчупи смъртното мълчание и съобщи Словата Ми; оповести Ме на тези, които никога не са Ме търсили, за да покажеш, че Вечно Съществуващият, който съм Аз, е техният Жених; това е тайнство предизвикващо не само отстъпниците, но и всички онези, които, въпреки че проповядват Словото Ми, никога не са Ме срещали и не Ме познават;

Аз, твоят Господ, Отец, Жених и Повелител на живота ти, те благославям в Троичната Ни Святост; виждаш ли? благослови и ти в Името Ми, Моя народ;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message