DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag önskar en förnyad överlåtelse åt Min Vilja

27 september 1996

Jag skulle inte ha åkallat Ditt Namn,
eller vaknat upp och fattat tag i Dig
för att få del av Dig, min Gud,
om det inte var för Din Närvaro som räddade mig.

Ja, vem fanns där och förbarmade sig över mitt ömkliga tillstånd,
om inte Du Själv?

Konung, min själs Väktare,
mitt hjärtas Sigill, min frälsnings Flamma,
vår själs Stöttepelare, Rabbouni1 trefalt Helig,

Jag bönfaller Dig och ber Dig
att fortsätta lysa över mig,
så att jag undervisas från Din Mun
och för vidare Dina Ord
utan förbehåll och egenintresse.

Jag skall ge dig gåvan att tala i Mitt Namn; du skall tala så som Jag skulle önska att du talar .... gör allt du kan så skall Jag göra resten; genom att ge Mig din tid, skall Jag i Min tur ge dig Mina Juveler, din Frälsnings Juveler; Jag skall erbjuda dig Mitt Kors, Mina Spikar och Min Törnekrona; Jag hoppas att få se dig gladlynt .... förbli svag och utan kraft, så att Min Kraft kan vila över dig; det behagar Mig när dina förföljare tillfogar dig stora sår med sin förföljelse och sina förolämpningar;

låt några av dina vänner till och med skämmas för dig, på grund av notifikationen, och låt dem kalla detta ‘försiktighet’... en sådan orättvisa behagar Mig, för den helgar din själ; kom! Jag är din Vän! din svartsjuke Vän .... så för Min skull, ta emot svårigheterna, ta emot gisslet också; förbli svag så att Jag, Jag kan låta Min Kraft verka på dig och genom dig ....

lyft aldrig ditt huvud för att ge igen med samma mynt; fortsätt att böja ditt huvud så att världen kan se Mitt Huvud; Jag, för Min del, skall mejsla bort minsta fläck från din själ för att du skall kunna vittna i Mitt Namn med en brinnande ande, och förkunna Mig som den Uppståndne Kristus;

Jag gjorde rätt när Jag sänkte ditt huvud, för genom att göra så, lyfte Jag dig till Mig; du behöver inte bli förvånad över Mitt Medlidande, Mitt oändliga Medlidande; Jag är din Frälsare, som dog av kärlek för dig; det är därför som Jag ständigt söker varje möjlighet att få din omgivning att förlöjliga dig .... men se bara, se på alla dessa kränkningar, alla dessa sår som tillfogats dig och Mitt Hjärta; Mitt Hjärta har öppnat sig ännu mer nu för dig, så att du kan krypa in i Dess djup .... att lida på Mitt sätt för dig närmare Mig, närmare Mina karaktärsdrag, närmare Mina intressen; de lidanden som behagar Mig ger dig iver, trohet och en brinnande ande att arbeta för Mig; Jag är, som du sade, din Rabbouni, trefalt Helig och du, du som är Min elev, Jag säger dig: försök att förstå vad Jag begär av dig;

Jag är den Levande Guden och Jag förlät dig, Jag blev din närmaste Vän; Jag förde dig in i Mitt Rike så att du upphörde att tillbe falska gudar; Jag har anförtrott dig ett verk som övergår din förmåga, för att du skulle bli upprättad genom Min Helige Andes Kraft; och du växte till i Min Ande; du formades i Honom till att röra dig i Honom och växa dig stark; ser du vilken nåd Jag har låtit komma dig till del? om du är djärv när du håller dina tal, kommer denna djärvhet från Min Ande;

det enda Jag begär i gengäld för all den nåd Jag har gett dig, Vassiliki, är en förnyad överlåtelse åt Min Vilja; du kommer bara att vinna frihet ....

Jag förnyar mina löften till Dig, min Herre,
och jag underkastar mig Din Heliga Vilja, min Gud.

"Halleluja!

”Prisa Herren i himlen,
prisa Honom i höjden.
Prisa Honom, alla Hans änglar,
prisa Honom, alla Hans härskaror!

”Prisa Honom, sol och måne,
prisa Honom, alla strålande stjärnor,
prisa Honom, du himlarnas himmel!

”De skall prisa Herrens Namn,
ty Han befallde och de skapades;

”Prisa Herren på jorden,
alla jordens kungar och folk,
alla dess furstar och domare,
ynglingar och flickor, gamla och unga...” 2

Kom, och lovsjung vår Herre
och gör Hans Heliga Vilja.

eftersom du underordnar dig Min Vilja, skall Jag sända dig ut över hela världen för att sprida Mina Budskap .... tala och var Mitt Eko och säg ingenting utöver det du har lärt dig; Jag och du, vi, låt oss tillsammans fortsätta vårt samtal från hjärta till hjärta;

älska Mig; ic;


1 Det betyder ‘Mästare’ på hebreiska. Joh. 20:16.
2 Hämtat från Ps. 148.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message