DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall omskapa de oformade

23 september 1996

Herre, jag tackar Dig för att Du visat mig,
som är så ovärdig,
Din Härlighet.

Du har talat, Herre,
men världen lyssnar inte;
fastän Du visar Din Härlighet överallt,
så vägrar världen att se och tro.

Hur länge till måste vi kämpa?
Du har inte hållit Dina Tecken borta,
men världen har bestämt sig för att fördärva sin själ.

Jag har verkligen öppnat Min Mun och talat, se efter själva .... men idag ägnar världen ingen tanke på sin Upphovsman, den har inget hjärta för sin Skapare .... men världens brist på trohet skall inte utplåna Min Trohet; genom Min Andes Kraft skall Jag omskapa de oformade; allt som sker genom Min Ande, trefalt Helig, skall ske för att förhärliga Oss; Jag skall fortsätta att utgjuta Mina nådegåvor över er, för att låta de lärda och kloka i era dagar komma på skam;

ingen människa har kunnat värdesätta eller helt förstå Min Helige Ande; Min Ande arbetar på olika sätt, alltid för ett gott syfte; så var noga med att välsigna i Min Helige Andes Namn; låt ditt samvete vara behärskat av en fullständig förening med Min Helige Ande så att allt du gör uttrycks genom Min Helige Ande; låt din ande uppfyllas av Min Ande; för att detta skall ske måste du dö bort från dig själv; ju ödmjukare du blir, desto lättare kommer Min Ande att finna sin väg in i dig;

vi, oss? ic;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message