DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har blomstrat i Hans Frälsning

2 september 1996

dotter, Jag Är är med dig, kom och be, säg:

O, min Herre,
väldig är Du,
Du skingrar Dina fiender som rök,
Heligt är Ditt trefalt Heliga Namn;
Din rättrådighet ärar Dig
i vår syndfullhet;
Din trofasthet ärar Dig
i vår trolöshet;

låt alla hjärtan söka Dig, min Herre,
och åkalla Ditt Namn;
låt den som aldrig sökte Dig finna Dig,
så att också han, inför Ditt Ansikte, kan säga:

bara i Gud finns frälsande rättvisa och kraft,
bara i Gud är mitt liv, min glädje och min frid,
vem kan jag likna Honom vid?
vem kan jämställas med Honom?
Jag har blomstrat i Hans Frälsning,
och nu jublar jag i Hans Stora Kärlek,
Ära vare den Högste,
Ära vare min Gud, trefalt Helig;”

Herre, ingen är som Du
och jag vill förkunna Din Frälsande Rättvisa
ända till slutet;
Amen;

kom, er Skapare säger: Jag är med er, var välsignade;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message