DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Budskap från St Paulus

September 1996

(Jag kände mig manad att be till sankt Paulus, eftersom han var i mina tankar under flera dagar, och min uppmärksamhet drogs till honom. Det var som om han sökte mig. Jag kände aposteln Paulus så nära mig, alldeles som när jag just ska ta emot ord från vår Herre. När jag sedan bad, fick jag följande råd från sankt Paulus)

frid, min syster i Herren; vaka över din grupp1 och glöm aldrig att uppmuntra dem .... låt era hjärtan vara heliga, och låt era hjärtan förkunna en uppstånden Kristus; ha alltid Kristus som ert Tema;

Gud har kallat er alla att dela Hans Härlighet; Han ser till de ödmjuka och de oskyldiga; var framför allt rena så att ni kan möta Herren med gott samvete; Nådens Ande är över er, och var och en av er har fått en särskild nådegåva; dessa särskilda gåvor gavs er till gagn för Kyrkan, för att ni skall förkunna en Uppstånden Kristus, något som i era dagar anses för osant; ni måste bryta denna falskhetens mur som håller på att byggas; liksom skickliga murare2 bygger ett hus, är också dessa Kyrkans fiender listiga och skickliga i att bygga sitt förstörelseverk;

idag har Gud utvalt de svaga och de eländiga för att strida mot vad som är uppseendeväckande och stort i denna värld, som tynar bort av Avfällighet! Hans Helige Andes Närvaro skall upplyfta3 så många döda kroppar; allt omoraliskt leverne i era dagar är den syndiga världens krona, men ni, mina vänner, som tog emot Uppenbarelsen i ett strålande ljus, fortsätt att förkunna Guds Ära, förkunna en Levande Kristus och frukta inte för förföljelser, tvärtom, gläd er! vilken större ära kunde Herren ge er?

kämpa inte emot när spjutet kommer; har ni inte insett dess värde? gläd er istället över Guds Närvaro, gläd er i Hans Andes Närvaro och var ivriga att lovprisa Honom, för det är i Honom som ni alla lever, det är i Honom ni rör er, andas, det är i Honom som ni vilar4 och en gång kommer att Vila i all evighet .... och du, min syster i Herren, tillbringa mer tid med Herren, låt din enda omsorg vara: Hans Kyrka;

– Jag, Sankt Paulus, Herren Jesu Kristi apostel, säger dig: fatta mod och stå fast, bli kvar i Guds nåd och gläd dig i Hans Närvaro;

Jag välsignar er, i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn; var ett ....


1 Bönegruppen på Rhodos, Grekland.
2 Dubbel betydelse: betyder också frimurare.
3 Upprätta och omvända.
4 Syftar på Hebr. 3:7-19.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message