DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kan människan leva av ingenting?

19 augusti 1996

(Ärkeängeln Mikael)

barn av Fadern och av den Allra Högste, Brudgummens brud, den Helige Andes trädgård, den Allra Heligaste Treenighetens frukt, vill du veta vad ”Herrens fruktan” betyder? det är att avsky allt som är ont och som strider mot Gud; Gud är god, mild, ödmjuk, barmhärtig, kärleken och Sanningen;

låt din själ alltså frukta Gud och tillåt Gud att fullkomna dig; Herrens fruktan är Vishetens begynnelse och Vishet ges åt dem som är som barn, åt sådana hör himmelriket till; så om ni inte ändrar era hjärtan 1 och blir fria från ondska kommer ni aldrig att komma in i Guds rike;

åh .... har ni inte hört hur Vår Skapare, trefalt Helig, upphöjd över allt och alla, har fällt glädjetårar medan Han skapade er? ja, det är denne Gud, den Allra Högste, den store och levande Guden, vilken ni är skyldiga ert liv, som skapade er, det är Honom världen idag har vänt sig emot;

hur kan någon tro sig kunna undkomma Guds Rättvisa? allt ligger för evigt under Guds Öga, och vad Han ser som brott och förseelser mot Sin Helighet är fler än havens sandkorn .... hur länge skall Han se Sin Avbild vanärad? kan människan leva av ingenting, och hur länge? att avvisa den Trofasta Kärleken är att avvisa Livet; men den Gud som de har glömt har aldrig glömt dem;

Jag kan nu bönfalla om nåd för er alla, särskilt för dem vars hjärtan är mest förhärdade; de svaga och behövande behöver bli räddade ur den ondes klor, han som smider planer för att få Guds folk på fall; så kom! förnya era böner till Mig så skall Jag föra er talan; kom! med ett odelat hjärta för att rädda Guds barn, kom och be! medan Jag ger er denna varning finns sådana som inte vill lyssna; – be om Min förbön så skall Jag skydda er och försvara er mot den onde och hans välde;

– liksom himmelen prisar Guds under, prisa också ni den Allra Högste, er Skapare, utan uppehåll, för vem i himmelen kan jämföras med den Allsmäktige? vilka bland Guds söner kan överträffa Honom? Hans Tron är som solen och ropar framför mig: ”Rättvisa!” när den Helige har talat, kommer Hans Ord att gå i uppfyllelse, och Rättvisa skall skipas genom eld;

men de vilkas hjärtan var välbehagliga inför Gud, som ropade till Honom: ”Du är min Fader, min Gud, min frälsnings Klippa!” de skall bli Guds förstfödda, och de skall inte känna någon fruktan den Dag då Han kommer med eld;

snart skall Jahve dra fram genom er; låt mig få höra era brinnande böner, fråga sedan er själva: ”vad kommer Herrens Dag att betyda för mig?” och om någon bär på onda planer inom sig så gräver han en fördärvets grop åt sig; därför säger Jag er: kom och så fridens och försoningens sådd så att er frukt blir välbehaglig inför den Allsmäktige och himmelen blir er lön;

Sankt Mikael, Guds Ärkeängel;


1St Mikael vände sig nu till alla.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message