DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Små ting behagar Mig

23 maj 1996

(Egypten, Alexandria)

Min Herre?

Jag Är;
åh! Jag är mycket nöjd med dig för att du har förstått Mig;

Mitt barn, inse hur lycklig Jag är när ni alla med en röst ber till Mig och ger Mig er tid; inse hur lycklig Jag är när ni delar allt med Mig; allt Jag ber om är kärlek; käraste själar, bevara Mig alltid i ert hjärta, Jag blir förhärligad på detta sätt; kom ihåg, små ting behagar Mig och blir stora i Mina Ögon; så känn er älskade av Mig; Jag i er, och ni i Mig, förenade i kärlek;

Jag, Jesus, välsignar er för den timme av tillbedjan ni gav Mig; ta emot Min Frid; ic;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message