DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Sprid Våra Budskap, de räddar ...

Maj 1996

(Spanien)

Min Herre?

Jag Är;

stöd dig mot Mig; finn Min Frid i Mitt Heliga Hjärta, Jag ger dig Min Frid; kom ihåg, Jag är med dig; dotter, pröva alla vägar så att inte Fadern och Jag kommer att säga en dag: ”du gjorde inte ditt bästa”; framför allt skall du ta dig an alla dem vilkas hjärtan är så långt borta från Mig som jorden är från himlen; ta Min mäktiga Hand och frukta inte; alla de som vill höra kommer att höra; kom, ic; -

be, be, be; det är inte svårt att be; Vassula, säg: ”Kristus är uppstånden!"

Jag borde säga det så som man brukar .... 1

ja! säg det nu....

(Jag sa det.)

och det har Jag; behaga Mig och prisa Mig! blomma, Min Kyrkas egen dotter; er Kristus har sannerligen uppstått; kom, Jag välsignar dig och alla dem som Jag har utvalt att följa dig; till sist skall de få sin lön; Min Fader och Jag välsignar dessa hjärtan och säger till dem: sprid Våra Budskap, de räddar ....


1 Under fyrtio dagar efter Påsken, har de ortodoxa som tradition att hälsa varandra med: ”Kristus är uppstånden”, svaret är: ”Han är sannerligen uppstånden”. Jesus ville att jag skulle följa denna tradition.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message