DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är livets Bröd

13 juni 1996

Lyckliga de som följer Dina bud,
Välsignad är den som lyssnar till Dina Hjärtslag,
för de ger liv ....

frid vare med dig; Mitt lilla barn, du är i Mitt Hjärta, så tala utan fruktan, lyssna till Min Ande och skriv:

saliga de länder som lär sig att hylla Mitt Heliga Hjärta! de skall leva i ljuset av Min ynnest,

saliga de länder som viger sig till Mitt Heliga Hjärta; O vad skulle Jag då inte göra för dem! Jag skall hålla Mitt löfte och en dag skall de få se Min Tron; Jag hade svurit vid Min Helighet att bevara dem trygga i Mitt Hjärta, och det skall Jag .... Jag överger aldrig Min trofasthet, och du, var Min glädje i Mina församlingar och frukta inte;

det återstår endast en kort tid nu, ingen kan undfly Min Stund; kom ihåg, Jag är din Tillflykt; gör dig ett hem i Mitt Heliga Hjärta; gå aldrig bort ifrån Mig; Jag älskar dina suckar när du törstar efter Mig, din Gud;

Jag välsignar dig; be för dem som inte ångrar sig; Jag älskar dem lika mycket som Jag älskar dig; Min Kärlek för dig har inga gränser; kom ihåg, Jag Är är med dig nu och för alltid;

förnya dig i Min Ande; Jag Är är din Tröstare och din Dryck; Han är ditt Bröd; vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen och alla skatter som finns där om hon mister sitt liv? ät Mig och kom och drick Mig, en större skatt än denna kan Jag inte erbjuda dig; sannerligen säger Jag dig: om du inte äter och dricker Mig har du inget liv; Jag är livets Bröd;

Min Ande är över dig, var välsignad i Min Helighet; ic;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message