DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Författaren till denna bok

16 augusti 1995

Jahve, min Herre,
låt inte världen locka mina steg
tillbaka in i dess inre;
låt den aldrig bli min herre eller min egendom.
Må Du, min Fader, låta mig få del
av vad Du bär allra djupast i Ditt Hjärta,
låt Dina önskningar bli mitt kött och ben,
min varelse, min föda och mitt liv.

Jag älskar Dig till dårskap,
Du min Starkhet, min trefalt Helige,
min Dryck från Livets och Gudomlighetens Eviga Källa, 

min Godhet och min Mildhet,
kom! kom till mig så lovar jag Dig, Himmelske Fader,
att sjunga Din Kärleks Hymn för alla folk
för att ära Din Faderliga Kärlek.

Kommer min Gode Herre att svara mig från Sin Heliga Himmel?

kommer Han att svara denna syndare, detta ovärdiga lerverk?

Jag, Jahve, välsignar dig; Jag skall vederkvicka din själ, Mitt Namn är nu inskrivet på ditt hjärta; lyssna:

Jag kommer dig till mötes med välsignelser; dotter, du har bett om liv, Mitt förtjusande barn, Jag är Livet och Jag är här hos dig nu; Jag skall aldrig överge dig; o Vassula, Jag försäkrar dig: mänsklig styrka kommer aldrig att segra i Min Frälsningsplan;

Jag är Författaren till denna bok; fastän dina fiender undviker ljuset för att inte bli avslöjade, och ligger i försåt i mörkret för att överrumpla dig; var inte rädd, Min Blick vakar över dig; ingen dödlig kommer att slå Mitt barn; ja, du kommer att bli förtalad och skymfad, men har du inte sett frukten av Mina goda Verk? detta säger Jag för att uppmuntra dig; fastän Odjuret och dess efterföljare skall fortsätta att jaga dig som jägaren sitt byte, var inte rädd, de kommer inte att nå sitt mål; som Jag en gång sade: de kommer att försöka utplåna dig från jordens yta; de skall fördubbla sin styrka men inte en enda av dem skall bära hand på Min egendom och Min mark; - du är Min Egendom och Min Mark - Jag omgärdar dig med många änglar som beskyddar dig, och Jag är Själv din Vaktpost;

du, för din del, skall bygga upp och plantera i Min tjänst och Jag, Jag skall nedslå och omstörta dina angripare som i själva verket är Mina angripare; vad gäller dina förföljare, be för dem; visa dem vänlighet och barmhärtighet, löna ont med kärlek;

Min Närvaro omsluter dig var du än befinner dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message