DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Världen kommer att spotta på dig
Budskap till Skandinavien

6 september 1995

Som ett vilsegånget får hade jag vandrat min egen väg;
i förtorkade land sökte jag näring för min själ,
och ur den torra klippan hoppades jag finna min dryck.

Mina sår av nöd och brist förtärde mig,
mina synder tycktes vara oläkliga.
Blotta åsynen av mig förfärade Dina änglar,
jag var en styggelse för Dina Ögon,
O Allra Heligaste Treenighet, Du renaste Gud.
Dina änglar och helgon stod bestörta och förstummade
inför mitt fullständiga uppror.

Dag ut och dag in fortsatte jag min vandring i min nöd.
Jag vandrade med förtorkad strupe i nattens skuggor,
jag tillbringade nätterna faderlös, hopkrupen bland tistlar och törnen.
Min kropp var utsvulten och ändå förstod jag inte
varför detta elände hade drabbat mig.
Varför hade ljuset vikit bort från mina ögon?

O onda böjelse,
väntade du dig sympati?
Mitt fall hälsades med applåder
från otaliga demoner,
för att de lyckats stjäla mig
ifrån Herdens Fålla,
och bestulit mig min Syn, min Glädje, min Kärlek och mitt Liv ....
och när livet i mig just skulle ryckas bort för alltid, 

då kom Du, Fader! Du kom med stor makt och härlighet. 

Och med oändligt förbarmande
steg Du, Fader, ned genom himlarna för att nå mig,
ifrån Din heliga boning
steg Du ned, klädd i fruktansvärd glans.

Där stod Du i majestät
framför en förvirrad Stackare.
Han som uppfyller och genomtränger allt
befann sig nu i uselhetens sällskap. 

Raglande som av vin vacklade min själ
i Närvaron av detta Rena Utflöde, Trefalt Heligt ....

Stammande försökte jag uttala något med mina läppar,
men inte ett enda ord hördes. Jag fann inga.
De Fingrar som hade format mig,
sträckte sig då plötsligt fram och rörde vid mina läppar, 

öppnade dem så att jag kunde insupa fläkten från Hans Andedräkt. 

Och medan jag inandades doften av den dyrbaraste myrra,
steg ett skrik upp från mig, som från en nyfödd, 

och jag blev ögonblickligen återställd.

”Från och med nu skall Han som har skapat dig vara din Man,
Mitt Namn är Herren Sebaot,” 1 sade Han.

”Jag har förbarmat mig över dig ....
visste du inte, Mitt barn, att Jag är rik på förlåtelse? 

Gå inte bort, och frukta inte.
Bli kvar hos Mig så skall Jag lyfta dig
och leda dig hem för att hela dig fullständigt. 

Min stora kärlek uppväckte Min Barmhärtighet 

och Mitt Hjärta rördes av ditt elände.
Kom, och om du vill
skall Jag göra dig till ett vittne för Min stora Kärlek 

som Jag har till er alla.”

Detta är vad Dina Heliga Läppar yttrade,
och som morgondaggen föll vart och ett av Dina Ord 

på min förtorkade själ,
och medan Du ännu talade
fann själen sig, med förkrossat och ångerfullt hjärta,

vilande i sin Faders Famn
och i sin Faders Nåd.

Sedan vände jag mig till Herren
och bönföll Honom att uppfylla mig,
av hela mitt hjärta sade jag:
”Jag vill äga Dig, min Gud och Skapare, 

lika mycket som Du äger mig.”
Då fäste Du oss samman,
med band som varar för evigt.

och Jag sade: Jag skall av nåd ge dig Mitt Hjärta och Själ för Jag är Gudomlig och Trefalt Helig; Jag är din Fader och Jag äger dig; och du, Min dotter, du äger Mig; visste du inte att Jag är Nåd och Barmhärtighet?

kom, fråga inte: ”varför har allt detta hänt mig?” ditt stora elände drog Mig ned från himmelen; din otröstliga själ fick Mitt Hjärta att ropa till Mina änglar och helgon: ”hur länge till skall Jag se henne fortsätta så här?” och till dig:

”Paraskevi, lyft nu din blick och se på Mig; Jag lovar dig att Hoppet skall komma, inte bara till dig, utan till alla, alla de som är törstiga; har någon hört talas om något liknande? och vad gäller dig, Paraskevi, skall Jag ta dig i Min tjänst och göra dig till ett Träd; dina rötter skall växa i Min Trädgård så att bladverket förblir grönt, och din frukt har Mitt Namn skrivet på den; och Jag skall Själv vara din Väktare och vattna dig från Min Källa med Levande Vatten .... och som Följeslagare och Vän skall Jag skänka dig Vishet som skall fostra och upprätta dig till att, senare, föra vidare detta Hopp i fulländning, till hela mänskligheten;

”du skall fostras av Mig och formas i Mina Gårdar; därför kommer du också att bli motsagd under din resa; världen kommer att spotta på dig, men inte mer än vad de spottade på Min Son; förrädare kommer att korsa din väg, men ingen som är större än Judas; förnekelser och avvisanden skall också komma, dock inte värre än de förnekelser och avvisanden som Min Son fick utstå; du kommer att bli skoningslöst missförstådd av många, men jubla och var glad! låt inte förtvivlan komma över dig, gör inget motstånd och vänd dig inte heller bort; ta emot förödmjukelsen så som Min Egen Son, din Återlösare, tog emot förödmjukelsen och väckte anstöt hos alla Sina lärjungar;

”Jag befaller dig att förbli oberörd av människors förolämpningar och inte svara dem, så som Min Son inte svarade utan förblev tyst, och i dessa lidanden skall Jag bygga Fred; i dina plågor skall Jag trösta de otröstliga; Jag skall låta dina förtryckare förtrycka dig och medan du lider svåra kval, förtrampad av människorna, skall Jag låta ljus gå upp i Kyrkan, och en pånyttfödelse skall äga rum i Min Trefalt Trefalt Helige Ande, som omvänder Henne till att bli En;

”även om ditt hjärta är svagt, känn, känn Min Glädje över denna seger! Frälsningen står för dörren .... dotter, överlåt dig i din Faders Händer; du svaga och ömtåliga barn, lägg Enhetens ok på dina axlar och bär det; när du blir trött på din väg skall Jag vara din enda Vila, din ende Följeslagare, din ende Vän; Jag skall vara din enda Källa till Kunskap och lära dig djupet av Våra mysterier, så att denna och kommande generationer inte saknar något; Jag skall fortsätta att låta Mina välsignelser och Mitt Manna regna ner över er och mätta er;

”kom, stå inte förstummad, kom, din närhet till Mig bedårar Mig och får din själ att törsta efter Mig; kom, Min Sons tabernakel, Jag älskar dig; älska Mig och var ivrig att tjäna Mig; kom, stoft och aska, dock levande med ett hjärta och en själ, förhärliga Mig; kom Paraskevi, istället för ditt mörker skall Jag, som är Lagens Oförgängliga Ljus, vara din enda pelare av Ljus under din resa, för att leda dig och andra till Min Lag;”

och du,2 även om du ännu är slagen med blindhet, och trevar dig fram i denna ödemark, utblottad, utsvulten, uttorkad och bränd, även om du känner dig hemsökt av svåra plågor: vänd tillbaka till Mig sådan du är! ty Jag har avvänt Min Heliga Vrede ifrån dig och påmint Mig om att Jag, Jag är ditt upphov .... och Jag skall bistå dig alltid och överallt där du går; närma dig den Levande så skall Jag visa dig Min ljuvlighet, och lära dig att Gudsfruktan är starkare än allt annat; Gudsfruktan skall hålla dig borta från synd;

kom och slå rot i Mig så att Jag kan förvandla också dig till ett Träd med grenar som bär frukt, och Min inskrift skall ristas in i var och en av dina frukter, så att de som äter skall hungra efter mer; och i fortsättningen skall du fästa ditt öra vid Sanningen, trefalt Helig, och genom att vända ditt hjärta till Sanningen skall du leva;


2 Gud bad mig att läsa följande avsnitt för de skandinaviska städerna jag besökte: Oslo, Göteborg, Stockholm och Köpenhamn.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message