DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lev heligt och be mer

1 augusti 1995

Min Herre och min Gud,
visa mig Ditt Gudomliga Ansiktes ljus;
Skapare, Du som bor i härligheten,
Dina pilar mot mig får mig inte att springa bort ifrån Dig;
jag står istället här, skälvande av iver
att lyssna till Dig;
kom och mätta min hunger!

dotter, allt Mitt är ditt; Jag älskar dig; tvivla aldrig på Min Kärlek; älska Mig så skall du få leva; lev heligt och be mer;

djävulen tröttnar aldrig på att angripa dig och fresta dig; var därför vaksam och tröttna aldrig på att skriva; överge aldrig dina böner, lämna aldrig vår samvaro,1 Jag är alltid med dig och lämnar dig aldrig, men, dotter, detta önskar Jag av dig också; under dessa dagar2 när du och din familj är tillsammans begär Jag inte så mycket av dig, inte heller kallar Jag dig att ta emot långa budskap; Jag ber dig endast om din vänskap, din kärlek, din uppmärksamhet då och då, och ett ord till Mig som visar att du inte har glömt Mig;

förstår du? Vassula, känn ingen oro när det gäller dina förtryckare; känn ingen oro över saker som hör världen till; allt detta kommer att förgås men Min Kärlek till dig skall vara för alltid och i evighet; Mitt lamm, världen hatade Mig så som den hatar dig nu, men det är bara världen och denna världen kommer att förgås!

kom, förbli nära Mig och Min Moder som älskar dig! ta emot Vår Frid; vi, oss?


1 I bönen är vi förenade med Herren.
2 Min familj och jag var på semester tillsammans.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message