DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Frigör din själ så att du kan tjäna Mig

24 maj 1987

Jag är med dig;

Vill Du att jag ska tjäna Dig?1

Jag vill, Jag vill det verkligen; Vassula, kom, Jag skall visa dig hur och var du kan tjäna Mig; kom ihåg allt Jag har lärt dig;

(Undervisning, mystisk undervisning så att alla mina själsförmögenheter är helt vakna, så att jag genom att vara medveten och uppmärksam, kan höra och känna Honom allt tydligare.)

ta emot Min Frid; lyssna till Min Röst;

Jag önskar att jag kunde höra Dig kristallklart...

Vassula du kommer att höra Mig tillräckligt bra för att kunna skriva ner allt som Mitt Hjärta rymmer, allt som Mitt Hjärta önskar; älskade, gör dig fri så att du kan tjäna Mig och invänta Mig; förstår du vad det betyder att göra dig “fri”, Vassula? Jag skall säga dig det; ha förtröstan;

(Jag kände att det Han lärde mig inte skulle fungera, att jag kanske skulle göra Honom besviken.)

fri är att lösgöra sin själ från världsliga bekymmer; frigör din själ och älska Mig och Mina Verk; tjäna Mig på detta sätt, lösgör dig;

Det kommer att bli svårt för mig, Min Herre!

lo; 2

Jo, Min Herre, jag kan se svårigheter.

lo, lo, håll dig intill Mig;

Jag är rädd att göra Dig besviken och svika Dina önskningar.

var inte rädd, syster; älskade, älska Mig;

(Jag kände Honom och fylldes av kärlek till Honom.)

kärlek för kärlek; älska Mig som nu; arbeta och tjäna Mig som nu; var som du är; Jag behöver tjänare som kan tjäna Mig där kärlek bäst behövs; men arbeta hårt, för du vistas bland de onda, de otroende, du är i syndens onda djup; du skall tjäna din Gud där mörkret härskar; du får ingen ro; du skall tjäna Mig där allt gott blir vanställt till ont, ja; tjäna Mig mitt i eländet, bland ondskan och världens orättfärdighet; tjäna Mig bland Gudlösa människor, bland dem som hånar Mig, bland dem som genomborrar Mitt Hjärta; tjäna Mig bland Mina gisslare, bland dem som fördömer Mig; tjäna Mig bland dem som korsfäster Mig på nytt och spottar på Mig; O Vassula, vad Jag lider! kom och trösta Mig;

Min Gud, kom! kom till dem som älskar Dig, gå till dem, åtminstone för en stund, gå dit, Du är älskad där. Vila i deras hjärtan, glöm; kan Du inte glömma för en liten stund åtminstone?

(Jesus verkade SÅ bedrövad!!)

Vassula, glömma? hur skulle Jag kunna glömma; hur, när de hela tiden korsfäster Mig på nytt?3 Mina fem Sår står öppna för alla som vill tränga in i dem;

(Jesus lutade sig mot mig. Jag kände mig bedrövad; Han föreföll otröstlig, utmattad.)

Vassula, kom, du är Min lilla blomma, Jag vill att du skall byta ut Mina törnen mot lena och mjuka kronblad;

Jesus, låt dem som älskar Dig avlasta Dig. Låt dem som älskar Dig ge Dig vila och ta Din plats när Du korsfästs på nytt.

(Jag visste inte hur jag skulle trösta Honom i en sådan smärta.)

älskade, de som älskar Mig strävar och lider med Mig; de delar Mitt Kors, de ger Mig vila, men de är få; Jag behöver fler själar som vill förena sig med Mig och bära Mina lidanden; blomma, älska Mig, avvisa Mig aldrig,

Jesus?

Jag är;

Vill Du hjälpa mig att älska Dig mer?

Jag vill, älskade;

(Jag finner inga ord. Vad ska jag säga; ingen kan tänka sig hur plågsamt det var att se Honom så sårad! Det var som om Han genomgick döden en gång till. Hur kan man trösta någon som dör av sina sår? Vad ska man säga? Att allt ska bli bra? När man vet att Han är sårad till döds!)


1Jag frågade, eftersom det var detta som Gud hade frågat, när jag av svaghet och rädsla hade hindrat Honom från att skriva. (23 maj 1987.).)
2 hebreiska: Nej.
3 Han dikterade så fort att jag knappt hann med.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message