DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Att tro är också en gåva

23 maj 1987

(Igår träffade jag inte Jesus för att skriva. Men Han lät mig känna Hans Närvaro och höra Hans ord. Han talade till mig samtidigt som min man och mina vänner. Det var som om Han drog i min ena arm och de andra1 drog i den andra.)

Jesus?

Jag är; att ha tro är också en nådegåva, älskade; tala till Mig, Jag är din Make;

(Jag sade något till Honom: Han svarade mig.)

låt Mig göra allt vad Jag vill med dig; Vassula, Jag är Gud och vid det här laget har du nog förstått, att när Jag nu har lyft dig till Mig och lärt dig att älska Mig och gett dig lov att möta Mig på detta sätt, så vill Jag ha något av dig;

du lärde dig att skriva genom Min nådegåva; den gåvan gavs dig för att Jag skulle kunna använda dig; Jag har utrustat dig med många gåvor, så att du kan förhärliga Mig;

Jag har förenat dig med Mig; Jag har gjort dig till Min brud; Jag och du är ett nu; ser du inte klarare, dotter? Jag älskar er alla och Jag har närmat Mig dig för Mina egna syften;

Min Gud,

Jag är;

(Jag påminde honom om något.)

Vassula, Jag uppnår alltid Mina mål;

Jag vet, jag vet, jag önskar att Du kunde bli tydligare.

dotter, Jag älskar dig långt mer än du kan förstå; Jag vet att du är outsägligt svag; Jag vet att utan Mig är du helt otillräcklig; oförmögen att röra dig; oroa dig inte, Jag skall lyfta dig så som en far bär sitt invalida barn; Jag skall ta hand om dig, Jag skall förse dig; Jag skall se till att hela Mitt Verk blir slutfört; kom ihåg,Jag har tränat dig till att bli Min budbärare; Jag kommer att se till att du inte lämnar ditt uppdrag innan det är fullbordat; Jag älskar dig; älska Mig och endast Mig; Jag vill inte ha några rivaler, tillbe Mig för Jag är din Gud;

Vassula, att vänta på sin Gud är att tjäna Honom; tjäna Mig; kom, var ett med Mig; dotter, Jag accepterar dig i din okunnighet; Jag har många lojala tjänare omkring Mig; de är Min Själs älskade och högt värderade i Mina ögon, Jag anförtror dem Mina Verk, de ärar Mitt Namn genom att tjäna Mig hängivet, de tillber Mig, de uppoffrar sina själar för Mig, och med stor vördnad välsignar de Mitt Ord; Jag älskar dem och betraktar dem kärleksfullt; håll inte tillbaka din fråga;

Varför valde du mig när jag inte är god nog och bara ställer till...2

elände attraherar Mig; på det hela taget är du ingenting, ingenting alls! men genom att vara ingenting är Jag allt som du inte är, för vad har Jag för rival? Jag finner ingen rival inom dig, eftersom du är ingenting; sådan är Min glädje i dig dotter;

Jag kan inte förstå.

nej, du kan inte förstå men gör det något, gör det verkligen någonting, Jag är hela skapelsens Härskare; ni är alla Mina, och du lilla barn, du som är så betydelselös, attraherar Mig; litenhet fängslar Min uppmärksamhet; intighet bedårar3 Mig; Vassula, en dag kommer du att helt förstå Mina Ord; om du skulle tjäna Mig, skulle Jag i dig uppenbara lidande och ingenting annat;

Lidande.

ja, lidande; kommer...

(Av svaghet hejdade jag Honom från att skriva sin fråga. Jag hörde den i alla fall... ingenting kan hindra Honom från att få mig att höra vad Han vill säga...)

Jag kan bli kvar i dig trots din oerhörda svaghet; älska Mig, Vassula; var inte rädd för Mig; Jag är Kärlek och Jag har dig mycket kär; Jag skall aldrig be dig om något som kan skada dig; Jag är Kärlek och Kärlekens Herre; barn, trots dina ständiga tvivel och brister, har Jag utvalt dig till Mitt altare; eftersom Jag känner din oförmåga att hämta från Min Låga, skall Jag Själv utgjuta Min brinnande längtan i dig, och så hålla Min Låga vid liv; älskade, kom, du är Min blomma som behöver Mitt Ljus; lev i Mitt Ljus, Jag vill inte se dig gå förlorad;

Herre, jag dras också till Dig. Du vet det...

förvånar det dig? ditt elände dras till Min Barmhärtighet; din outsägliga svaghet till Min Styrka; din intighet till allt som Jag är; lev för Mig;

(Jag sade min önskan till Honom.)

förtjäna din önskan, Vassula,

(Jag såg hur Jesus försökte visa vad Han önskade.)

Vassula kom, kom närmare Mig, Vassula,

(Jag tvekade.)

Jag ber dig igen, sök ingenting utom Mig; Vassula, förneka Mig inte! lyssna till Mina Hjärtslag; kan du motstå Mig?

Hur kan jag motstå Gud?

(Ändå försöker jag det, för jag vet inte hur detta ska sluta.)

Jag älskar Dig, min Gud.

kom då till Mig, ha inga önskningar för egen del; vill du möta Mig där?

(I mitt inre såg jag en välkänd bild av Jesus på en berömd plats; varför vet jag inte.)

Om det är Din vilja Herre. Men svara mig inte; gör i alla fall som Du vill.

dotter, allt ditt arbete, låt det bli till Min ära; Mina önskningar skulle också vara dina önskningar, Jag skall skriva Mina önskningar och leda dig;

Det gäller enheten?

Ja, Min kyrkas Enhet; Jag vill att Min Kropp skall stärkas; enhet skall stärka Min Kyrka;

kommer du att minnas Min Närvaro? kom då, låt oss gå;


1 Världen.
2 Han lät mig inte avsluta meningen.
3 (eng: ”infatuates”) Jag hade aldrig hört detta ord tidigare.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message