DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag uthärdar inga rivaler

25 maj 1987

(Jag börjar inse hur mycket lättare det är att möta Gud med den nåd som Han har gett mig, om jag kommer utan minsta tvivel eller misstro, känner Honom, ser Honom och låter Honom skriva. Jag börjar förstå. Fullkomlig tro får alla demoner att ta till flykten. De känner sig besegrade och maktlösa. De blir rädda och ursinniga! När jag är tveksam och tvivlande känner de sig starka och anfaller mig med att skriva förolämpningar. Fullkomlig tro och ett hjärta som är öppet för Gud kan förflytta berg! Jag upplever Honom som en elektrisk ström i mig, underbart, och jag vill aldrig lämna Honom eller detta ögonblick av Guds finger på mig... Jag vill att det skall vara för evigt!)

älska Mig, älska Mig, känn Mig, känn Min omättliga kärlek till dig, Jag törstar efter din kärlek; Jag behöver mer kärlek från dig Vassula; hör Mitt Hjärtas slag;

(Jesus var passionerad.)

Jag uthärdar inga rivaler, inte en enda; om Jag ser eller möter några rivaler så utplånar Jag dem; ingenting skall ersätta Mig, Jag skall förbli Herre; gå nu och förhärliga Mig; i kväll skall Jag rena dig genom Mina Himmelska Verk för Frid och Kärlek;1 be, Min älskade, du välsignade; ena Min Kyrka genom att rita Mitt tecken som Jag gav dig, rita nu;

med ett Välsignat tecken skall Jag, Herren, visa dig vägen till Mig; tro, tro, tro; blomstra och hjälp andra, blomstra för att Kärlek skall återvända, blomstra för att sprida fred,2

Jag älskar dig Vassula; Vassula, Min älskade, sörj inte; du välsignade; kom till Mig, din Fader, din Make, din Gud, skulle Jag någonsin överge dig? av kärlek skall Jag hämta dig, genom Min upprymda och omättliga kärlek skall Jag befria dig; be med Mig,

“Himmelske Fader,
må jag förhärliga Dig,
fräls Dina barn från det onda,
må de leva i Ditt Ljus,
må deras hjärtan öppnas,
och genom Din Barmhärtighet ta emot Dig,
amen"

Vassula, vill du på ett fullständigt sätt inse Min Närvaro och kyssa Mina Sår?

Ja, Herre Jesus.

(Jag kunde urskilja Honom och såg Honom igen, i full härlighet. Jag såg Honom med min själs ögon, och denna gång var Han skön, med en vacker krona på Sitt Huvud. Han kom till mig som en Konung.)

Herre, räck mig Din högra Hand.

(Jag kysste Hans högra Hand.)

Jag älskar dig;

(Jag kysste Hans händer, fötter och såret i Hans sida.)

Jag älskar Dig, Herre.

att vägleda dig har varit en glädje för Mig;

(Jag kände mig... jag finner inga ord).

kom med Mig, Jag skall visa dig något;

(Jag såg hur det kom gnistor från Hans bröst, som lyste.)

varje gnista som utgår från Mitt Hjärta och rör vid ditt hjärta, skall antända ditt hjärta och förtära det; Min gnista tänder dig; hämta från Mitt Hjärta; en dag skall Jag upptända ditt hjärta fullständigt, genom att låta Min Låga omsluta och uppsluka det;

Vad ska då hända mig, om jag känner så här genom bara en gnista?

(Det verkade som om Jesus var glad över att Han nu hade besegrat mig.)

ja, Jag gläds åt att ha segrat och erövrat din kärlek; när Min Låga helt har omslutit ditt hjärta, kommer du aldrig någonsin mer att skiljas från Mig; du kommer att vara Min brud i himmelen; Jag har skapat dig för Mig Själv;

Men varför är jag då här? Jag förstår inte.

nej, du kan inte förstå Vassula, men en dag kommer du att förstå;
tiden är en rival till Mig när du ser på klockan och Jag är hos dig;

(Jag hade sårat Honom genom att se på klockan.)

kom dotter, ta Min Hand och låt oss gå; kom, vi har så mycket arbete;

Det här arbetet eller det andra (husliga sysslor)?

både och; dotter vart du än går, är Jag;3 altare; Min Låga skulle flamma för evigt; uppgå helt i Mig;


1 Jesus menar på ett hemlighetsfullt sätt.
2 Jag var bedrövad.
3 Jag längtade efter Gud som aldrig förr. Jag törstar efter Gud.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message