DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall trolova Mig med detta land
Budskap till Japan

30 mars 1995

(Tokyo - Japan)

Min Herre?
Se ned till mig från Himmelen,
från Din heliga och härliga boning.
Här är jag bland Dina barn,
ändå är det så många av dem som inte känner Dig,
som en Fader full av ömhet.

Fader, låt Ditt Namn bli känt,
låt Din Ande leda Dina barn,
för Du är vår Fader.

Öppna nu himlarna och kom till oss.
Vid Din Närvaro kommer hela landet
att röras och de kommer att ge upp synden
som håller dem i sitt grepp;

Vid Din Närvaro
skall också detta land trolovas
med Dig och kallas: ”Den Trolovade.”

ja! Jag skall trolova Mig med detta land, med ömhet och kärlek skall Jag trolova Mig med dem, och till sist skall de alla samstämmigt med glädje förkunna Mitt Namn:

”vår Fader!”

sedan skall hela landet vigas åt Mig.... ”och som brudgummen gläds åt sin brud, så skall Jag jubla över dem;” 1

(Senare talade Jesus)

be för Mina barn av Japan; skriv detta och säg till dem:

i era dagar, dessa mörkrets dagar, visar Jag Mitt Heliga Ansikte för er alla; Jag har inte kommit för att påminna er om Min Närvaro för att fördöma er; Jag har kommit för att kalla er alla till Mitt Heliga Hjärta! Jag ämnar ge syn åt de blinda och ta bort synen från dem som säger att de ser; Jag skall utvälja Svagheten för att visa Min Makt, och Fattigdomen för att visa Min Rikedom och Härlighet; öppna era hjärtan och tala till Mig; Mitt Namn är: Jesus, och Jesus betyder: ‘Frälsare’;

snart, mycket snart, skall Jag komma med myriader av änglar; ja, Min Återkomst är alldeles nära; se er omkring, har ni inte lagt märke till Mina Tecken? var inte rädda för Mig, Jag är den enda Sanningen och er Väg till himmelen; kom till Mig som ni är, vänta inte tills ni blivit helgon, Mitt älskade Japan, säg inte: ”Jag kan inte tala, och om jag talar kommer Han inte att höra Mig;” Jag står vid din dörr nu, med Mitt Hjärta i Min Hand för att ge dig det;

Jag är det Heliga Hjärtat och Jag har skrivit en Ny Kärlekens Hymn till er alla; Barmhärtigheten stiger nu ned för att kalla på alla dem som aldrig sökte Mig eller kände Mig, för att också de skall förena sig med Mina helgons skara; Skriften säger: ”Gud gör inte skillnad på människor, utan tar emot var och en som fruktar Honom och gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör;”2

visste ni inte att Jag är en Gud som är mild och ödmjuk, förlåtande och full av förbarmande? er ovärdighet drar Mig till er, för Jag är Allting och Jag kan sörja för er; er oförmåga att nå Mig gör Mig desto ivrigare att böja Mig ned från Himmelen och lyfta er till Mig; låt Mig få stiga in i ert hjärta så skall Jag smycka er med Min härlighet! sök Mig så skall ni finna Mig, bulta så skall Jag öppna för er;

även om ni säger: ”vem är jag att stiga in i Ditt Hjärta?” så skall Jag svara: ”du är Mitt barn, Min Egen och Min Avkomma; du tillhör Mig och ingen annan; du kommer från Mig och inte från någon annan; det är därför Jag vill ha dig i Mitt Hjärta;” – nej, du kanske inte har sökt Mig, men Jag har funnit dig; detta är Mitt Budskap till dig, Japan, Mitt barn;

Jag välsignar dig och lämnar Min Kärleks Suck på din panna;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message