DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ditt lopp är inte över
Jag har beslutat att påskynda Min Återkomst

31 mars 1995

(Oita - Japan)

När jag låg fängslad i mörkret
och hölls fången i syndens fängelsehåla,
där skuggors grymma ansikten hemsökte min själ,
och jag trodde att jag skulle förbli där,
bortglömd och förskjuten från Ditt Eviga Ljus,
då, likt tusen strålande solars sken,
steg Du ned från Din Härlighet
och upplyste min fasansfulla natt;
Plötsligt stod någon där
och mitt hjärta började slå av hopp.
En fläkt strök över min kind och öppnade mina ögon: 

den Osynlige Guden blev Synlig,
och medan jag stod ansikte mot ansikte
med Renhet, Strålglans och Makt,
blev jag till; Den Allsmäktiges Andedräkt uppväckte mig
och min laglöshet upphörde.

stoft och aska, Jag har nu gett dig ett hjärta av kött och andats in livsande i dig; trots att ditt sinne hade sjunkit i djup glömska, kom Min Barmhärtighet till din hjälp, räddade dig och botade dig; Jag sade: ”Jag skall bli hennes Brudgum, hennes Lärare och hennes Beskyddare och hon skall vara Min brud, Min elev och Mitt barn, och Jag skall leda henne längs en underbar väg; hennes fötter skall gå på safirer; Jag skall vara hennes stjärnljus då hon går genom mörka dalar, och hennes käpp och stav när hon är förföljd och jagad; och även om hon vandrar genom öknar och raviner, skall hon aldrig törsta eller hungra, Jag skall vara hennes Bägare och Min Kropp skall vara hennes föda; Jag skall vara ämnet för hennes lovprisning och hennes Sång i Mina församlingar;”

och nu, Mitt utvalda barn, fatta mod, ditt lopp är inte över, men Jag skall fullborda det med dig, Min Hand över din hand;1 känn Frid och låt Mig få undervisa dig varje dag! Jag undervisade Mina lärjungar och formade dem, och liksom Jag livnärde dem med Mitt Ord, så skall Den som upprättade dig livnära dig; med Min Helige Ande skall Jag lära dig att undvika allt ont; vill du fortfarande lära av Mig?

Ja, Herre.

bra; då skall du lära; Fadern och Jag skall fortsätta att utgjuta över dig Undervisning som profetiskt tal .... Jag finner Min lust i att undervisa, särskilt sådana själar som du, som är helt beroende av Mig och som har ett öppet hjärta, ivriga som barn som vill vara sin Lärare till lags! Jag finner glädje i sådana själar;

till sist vill Jag tillägga något beträffande Mina Budskap: Jag har beslutat att påskynda Min Återkomst; Jag skall inte dröja alltför länge med att återvända till er; trots att många vägrar att tro på detta så kommer de att tro när det sker, men då kommer deras hjärtan inte att vara beredda att ta emot Mig; Min Återkomst är nära och det var därför, dotter, Jag var angelägen om att du skulle skynda att slutföra det verk som Min Fader och Jag gav dig genom Min Helige Ande; Min Skatt, låt Mig fortsätta Min diktamen utan något dröjsmål från din sida;

Min tillgivenhet för dig är stor och Jag skall hjälpa dig att ställa allt till rätta i ditt hjärta så att du behagar Mig; ser du? ser du hur Jag befriade dig från det administrativa arbetet? nu kan Jag ha dig helt för Mig Själv; Jag skall kalla på dig och du kommer att vara tillgänglig; resten av Mina Budskap skall Jag nu ge dig omedelbart innan den dag då Antikrist framträder ....

Hur skall vi fortsätta när han framträder?

under lite mer än tre dagar och tre nätter2 kommer ni inte att kunna fortsätta som ni vill; men denna tystnad skall brytas av Min Egen Hand när Jag bryter det sjätte inseglet;3 gläd er, för Jag skall snart vara hos er! Min Röst skall höras och Mina fiender skall darra och slå sig för bröstet;

Jag lider med er idag, så som Jag led av ångest i Getsemane;

kom, Vassula, Jag välsignar dig för att du ger Mig ära och pris4 och för att du ger Mig din tid att skriva genom din hand;

(Kommentar till läsarens hjälp.

”Under lite mer än tre dagar...” Upp. 11:11: ”Och efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de ställde sig upp...” Detta syftar på de två vittnena, de två profeterna, Elia och Moses. De Två Hjärtana idag, Marias Obefläckade Hjärta och Jesu Heliga Hjärta, profeterar för oss parallellt med Elias och Moses. Elia representerar profetian och bereder vägen för Herrens ankomst, som Johannes Döparen gjorde, han som kom med Elias ande. Mose representerar Lagen. Under de tre och en halv dagarna, kommer alla himmelska profetior att vara nedtystade, det kommer att vara den tid då Antikrist har makten.

”Ännu en tid, två tider och en halv tid dröjer det. När det heliga folkets makt är fullständigt krossad kommer allt detta att nå sin fullbordan” Dan. 12:7.

”Och när de har fullbordat sitt vittnesbörd, skall odjuret som stiger upp ur avgrunden börja krig mot dem och besegra dem och döda dem” Upp. 11:7.

”Människor från alla länder och stammar och språk och folk kommer och ser på deras lik i tre och en halv dagar och låter dem inte läggas i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över deras öde och jublar och skickar gåvor till varandra, eftersom dessa båda profeter hade varit en plåga för jordens invånare” Upp. 11:9, 10.

”Men denna tystnad skall brytas av Min Egen Hand, när den bryter det sjätte inseglet.” Detta skall vara slutet på dessa tre och ett halvt år av Antikrists makt.

”Och efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de ställde sig upp, och stor skräck föll över alla som såg dem. Och de hörde en stark röst från himlen som sade till dem: ’Kom hit upp.’ Och de steg upp till himlen i ett moln och deras fiender såg dem. I samma stund blev det en väldig jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman, sju tusen människor (en stor mängd människor från alla samhällsklasser) dödades av jordbävningen och de andra slogs av skräck och gav himlens Gud sin hyllning” Upp. 11:11-13.

”Och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Och det kom en väldig jordbävning, och solen blev som en tagelsäck, och hela månen blev som blod...” Upp. 6:12.

”Min röst skall höras och Mina fiender skall darra och slå sig för bröstet.”

”De sade till bergen och klipporna: ’Fall över oss och göm oss för Honom som sitter på tronen, och för Lammets vrede’ Upp. 6:16.)


1 Dubbel betydelse: Den hjälper mig att skriva och gå.
2 Ett symboliskt tal för tre och ett halvt år.
3 Se kommentaren i slutet av budskapet.
4 Jesus menar under mötet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message