DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Denna Oändliga Skatt

21 mars 1995

Lovat vare Hans Namn,
som trefalt har välsignat mig
och låtit mig se Hans dolda plan,
den som funnits från begynnelsen i Hans Heliga Hjärta 

och som uppenbarades för Hans utvalde,
den som Han älskade1
I honom har nu också jag hört Hans budskap,

denna Oändliga Skatt
som den heliga Gertrud fick se en skymt av.

Snart skall det komma en tid
då ”ingen skall behöva under§visa
sin landsman, ingen sin bror,
och säga: ‘lär känna Herren.’
Alla skall de känna Dig,
från den minste till den störste.
Ty – Du skall förlåta dem deras orättfärdighet,
och deras synder skall Du aldrig mer komma ihåg.”2

Jag skall försöka gå på den stig som Du har bestämt åt mig,
utan att vika av, och vårda den Skatt
som Du gett åt oss alla.

Jag är mycket nöjd med ditt arbete;3hämta från Mitt Hjärta denna Oändliga Skatt som Jag har hållit i beredskap för din tid, då människors hjärtan skulle bli kalla, otacksamma, fulla av övermod och gudlöshet; Min avsikt är att väcka denna flämtande låga till liv och få dem att ändra sig så att de, när de blivit helade, erkänner Mig som den Högste Översteprästen, Kristus, konungarnas Konung;

kom därför nära Mig och åtnjut de goda ting du får se, drick dig otörstig ur denna Outtömliga Källa till välbefinnande; tappa inte modet när människor ser på, utan att förstå att Nåd och Barmhärtighet är hos dem, be för dessa; is står inte emot eld; Jag skall smälta denna is med Min Helige Ande, så lita på Mig och säg:

”Gud är snart hos oss;”

din Älskade;


1 Evangelisten St. Johannes.
2 Hebr. 8:11-12.
3 Förseningen som jag hann upp.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message