DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Plan är att rädda er alla

18 mars 1995

(Paris)

(På två veckor hann jag upp den sex månader långa förseningen av Hans Budskap. Jag skrev under två veckor hela tiden, sju till nio timmar varje dag. Jag lämnade allt administrativt arbete som tog all tid från Jesus, och lydde Honom genom att bara ägna mig åt att skriva. Också på telefon var jag mycket kortfattad. Brev lämnades oöppnade och skickades till föreningen. Programmen för mötena sattes inte upp av mig längre, utan föreningen för Sant Liv i Gud i Frankrike tog hand om dem.)

Vassula, dina ansträngningar behagar Mig; ensam är du inte; dessutom gläder det Mig när man inte tar lätt på Min tillrättavisning och inte bryr sig om den; tillåt Mig att vara din ledsagare och din andliga rådgivare; Jag har etablerat Min Frälsningsplan i dig så att Mina Budskap genom dig skall fullbordas efter Min Vilja; låt Mig nu få använda dig ännu en liten tid; var uthållig i din tjänst och gläd dig åt den; Min vänskap med dig är ljuvligheters ljuvlighet; om tistlar och törnen kommer, så var inte rädd, dessa måste komma; Jag skall lyfta dig över dem; de skall inte skada dig;

– utöka Min Vingård, dotter, så skall Jag föröka alla frukter i Min Vingård och dess myckenhet skall inte ha någon gräns; – Min Plan är att rädda er alla, men Jag behöver givmildhet för att sona detta släktes skuld; stor är Min sorg när Jag ser dem gå mot den eld som Min Fiende har i beredskap;

1 Jag Är Livets Källa! och från Mitt Bröst strömmar Levande Vatten ut! kom! kom och drick, Jag skall inte ta betalt, om någon är törstig, låt honom komma till Mig! Jag är Livet och Jag står framför er och Mitt ibland er alla ....

– dotter, en myriad av änglar kommer att stå vid din sida och följa dig2på ditt uppdrag; Jag, Jesus, välsignar dig och säger: ”lo tedhal!”3


1 Plötsligt ropade Jesus med hög Röst.
2 På mötet i Paris vid ‘Palais des congres’.
3 ”Frukta inte!” på arameiska, det språk Jesus talade.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message