DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tappa inte modet, dotter,
Mörkrets timme är över er

6 mars 1995

(Plötsligt kändes mitt Kors alltför tungt.)

I början, Herre,
lät Du mig vila i Din famn
och vakade över varje andetag jag tog med moderlig omsorg.

Minns hur Du formade mig
som mjuk lera formas med varlig hand,
jag kände aldrig att jag blev nedtryckt,
så att jag kunde börja om mitt liv;
så mild var Din beröring.

Du försåg mig med Din Helige Ande, Livgivaren,
och sedan dess har mina livsdagar hastat förbi, 

och detta har varit endast till glädje för mig.

Varför trampar de okänsliga på mig,
de som inte kan se igenom sitt dunkla mörker? 

De som lever under ett ogenomträngligt hölje 

och måste treva sig fram där de går?

Du lovade mig att deras storhet
skulle gå om intet
och deras visdom bli till stoft.

Du är känd för att rädda de oskyldiga och dem som går med nedslagen blick,
Du är känd för att se och märka allt som sägs och görs, 

måste jag ständigt krossas under Gruset?1

Hur mycket mer kan jag bli slagen?
Har min stapplande gång inte utmanat Dig ännu? 

Kan jag bli mer förnedrad än jag är?

Och nu finner Du Din glädje i att låta mig vara
där som själva ljuset är som den mörkaste natt.

lyssna, Mitt lamm: om Jag nu beslöt Mig för att lyfta bort2 Mitt Kors, som du så villigt bad att få dela med Mig, vore det verkligen en dårskap av Mig! de prövningar som du genomgår för Min skull är inte mer än vad någon annan genomgår .... tappa inte modet, dotter, och drista dig inte till att säga: ”har Han som prövar hjärtat inget förstånd?” Min Vishet kan inte utforskas av människor;

se här! ditt lopp är inte över, har du verkligen inte hört med vilken förtvivlan de fängslade i Hades3 knackar på din dörr? 4 har Jag inte undervisat dig så att ditt hjärta förstår sitt uppdrag? Vassula! har du inte hört deras jämmer? pinade i natten bultar dessa själar på din dörr och ropar på hjälp;5 du är svag och du tvekar nu .... gör Mig inte besviken ....

i hungerns tid kom Jag till dig för att livnära dig, och när döden nalkas skall Jag komma för att rädda dig; så gläd Mig och tillåt Mig att använda dig för Mina Intressen; älska Mig och låt din kärlek till Mig förökas så kommer maskar aldrig att täcka din kropp; föröka dina böner och bär fram dem för Mina intentioner; Jag skall aldrig dölja Mitt Ansikte för dig, aldrig;6

Min Kärleks Frukt, Min Törnekronas Blomma, Min Kyrkas Blomma, frukta inte för Mina Spikar; du Elev i Min Rådsförsamling, vet du inte att förödmjukelse och förföljelse helgar dig? har du glömt att Jag räknat dig som en av Min Kyrkas döttrar? vad är mer eftersträvansvärt än att vara besläktad med Mitt Blod? Jag har Själv utvalt dig till att vara Mitt språkrör i många länder och att undervisa dig i de Heliga Skrifterna7 genom att i din mun droppa Min Kunskap, liksom honung droppar från vaxkakan; Min Kunskap är söt, men också sur8 söt, eftersom Jag förkunnar Min ärorika seger med Mitt folk, och sur, på grund av Min Kyrkas smärtsamma avfall som föregår Min seger...

åhh9 släkte! mörkrets timme är inne nu då ni har stigit ombord på dödens skepp, det kommer att leda er till döden; varningssignalen gavs er för nästan tio år sedan;10 i snart tio år har den genljudit i era öron, men ni flydde bort från Min Röst som mullrade hela denna tid .... främlingar har varit mer uppmärksamma och lyhörda för Min Röst än ni, ni11 som åkallar Mitt Namn dagligen och som upphöjer Mig varje dag över altaret; om ni bara kunde lyssna, om ni som är döende bara kunde se Min frälsande hjälp! men en slöja av skuggor täcker era ögon .... ack,12om ni bara visste hur döda ni är och hur resten av er har blivit dödgrävare för era egna gravar .... att bära vittnesbörd mot Min Helige Ande och att försöka gömma undan Mina Verk som är för Min Ära, kommer att leda er till den eviga elden;

Jag säger dig, dotter, det finns ingen gräns för Min sorg, så tillåt Mig, dotter, att dela Mitt Kors med dig, och tillåt Mig att fortsätta rena dig intill slutet; fäst din blick på Mig och låt aldrig dina ögon lämna Mig; Jag lovar dig att Jag skall fullborda ditt uppdrag tillsammans med dig; undvik allt slags administrativt arbete, det har varit den verkliga orsaken till denna allvarliga försening! gör Mitt Budskap känt för varje människa och visa dem att Jag är en Gud som räddar;


1 Gruset: de andligen döda.
2 Ordet ‘lyfta bort’ (unburden) har här en dubbel betydelse. Den första betydelsen är ”avlasta”, men ordet kan också betyda ‘profetisk utsaga’. på hebreiska ”Massa”. Den andra betydelsen blir här alltså: ”Om Jag nu skulle sluta att ge dig profetiska utsagor...” Läs: Jer. 23:33-40.
3 Skärselden.
4 Flera gånger mellan 4.00-4.30 på morgonen bultade själarna våldsamt på dörren till mitt sovrum.
5 Man hjälper dem om man ber för dem.
6 Jesus var mycket allvarlig när Han sade dessa ord.
7 Bibeln.
8 Syftar på Upp. 10:8-11.
9 Detta var en djup, sorgsen suck från Vår Herre.
10 Dessa budskap kommer att fira sitt tionde år i november 1995.
11 Jag förstod: prästerna. Många vägrar att tro på de profetiska gåvorna som kunde hjälpa Kyrkan och de blir faktiskt den Helige Andes förföljare, Han som ger sådana gåvor.
12 Ännu en djup suck.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message