DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Sätt Mig främst

3 mars 1995

Min Herre?

Jag Är; frid vare med dig, Mitt barn;

hör Mig: i din intighet kan Jag utföra under, så anpassa dig efter Mina föreskrifter och glöm aldrig hur Jag arbetar; bevara Mig i ditt hjärta och du skall erhålla Min Frid; glöm aldrig vad Jag sade till dig igår! sätt Mig främst och ge Mig en del av din tid för att fortsätta skriva Mina Budskap; behaga Mig och skriv in Mitt Namn i ditt hjärta; Jag är din Brudgum och Mitt Namn bör äras;

låt dem omkring dig som också arbetar för Min Kärleks Hymn handla som om du inte var hos dem längre;1 frukten av ditt arbete bör förökas i deras händer;2 Jag, Jesus, är med er; sätt Mig, Min Vassula, framför och över allt annat i världen så att din landsflykt inte tycks dig så hård som nu; skynda dig, Mitt barn, och inse hur dyrbar och kär du är för Mig; Jag är din Vän och Mina Ögon följer dig med kärlek och medlidande; Jag skall aldrig svika dig; behandla Mig kärleksfullt genom att svara på Mina Kallelser med iver och helhjärtat; Jag älskar dig, Vassula, och Jag, Jag kommer aldrig att överge dig; Jag skall befästa dig, Min Stad, med Min Ande;

kom nu och gör tecknet för Mitt Kors på dig ....3

bra; kom nu,


1Det betyder: att börja ta initiativ.
2 Jag förstod det som: böckerna Sant Liv i Gud, och mötena där jag vittnade.
3 Jag gjorde korstecknet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message