DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är fri att ersätta honom
Mina avsikter kommer först

2 mars 1995

(Pully-Schweiz)

Min Herre?

Jag Är; frid vare med dig;

ända tills idag har Jag funnit Mig i alla förseningar som det administrativa arbetet orsakat ....1 Jag vill befria dig från dessa saker som tar upp Min tid! Jag säger dig: Jag är Den som utnämnde dig att skriva ner Mina Budskap; du kan inte hålla jämna steg med Mig om du fortsätter som nu; Jag har gett dig vissa regler och de har inte följts; av Min Nåd tar du emot Mina Budskap och Min Vilja är att du går och förkunnar dem offentligt, för att undervisa andra, så som du gör;

– Jag skall ge dig ett nytt hjärta och ge det en gnista och med Min Nåd skall du följa Mina föreskrifter; be och var med Mig när Jag kallar på dig; Jag har haft överseende med dig hittills; från och med nu kommer Mina avsikter först; från och med nu skall du svara på Mina Kallelser och inte på andras; Mina Budskap kommer först; från och med nu skall du tillbringa din tid tillsammans med Mig i harmoni2och inte med de stora förväntningar som så många lägger på dig, inte heller skall du tillbringa din tid med diskussioner i telefonen; säg till människor som vill höra ”de senaste nyheterna” i Mitt Budskap att samla sig i bön och tillägna sig det som Jag redan har gett åt dem;

Vassula, påminn alla som arbetar för Sant Liv i Gud att Jag har utvalt dem, men om någon sviker Mig är Jag fri att ersätta honom; Jag önskar att var och en åter rannsakar sitt samvete och: ber för en öppning för budskapet; försök att upptäcka vad som saknas och vad Jag önskar av er;

Satan har ögonen på er alla och har svurit på att stoppa Min Plan genom att lägga hinder i vägen för den och genom att använda starkt motstånd; hans hotelser når dagligen till himlen; arbeta hårt nu, villigt och utan dröjsmål; för Min skull, arbeta med Min Ande och inte med er egen; – skulle någon arbeta för sina egenintressen och utan kärlek, glädje och självutgivelse, skall Jag ingripa igen ....

och du, dotter, var från och med nu försiktig och på din vakt; Visheten skall fortsätta att undervisa dig, så, nu räcker det! 3– lita helt på Mig, och fortsätt att använda den profetiska gåva som Jag har gett dig; Jag är med dig; ic;


1 Kristus förebrådde mig för att budskapen Han dikterar för mig åsidosattes, och att jag hade tagit tiden då Han dikterar till att utföra administrativt arbete, t.ex. ordna mina reseprogram, fax, telefonsamtal mm.
2 När jag tar diktamen för Vår Herre känner jag mig lycklig och fridfull. Men det administrativa arbetet mm. gör mig stressad och jag hade förlorat min frid, eftersom jag av människor tvingades att skynda på med vad de önskade av mig. Jag arbetade till slut för andra människor och inte för Jesus.
3Detta kom mycket starkt, det lät som när man säger BASTA! på italienska. Jag förstod att Jesus inte vill att jag ska ägna mig åt ”pappersarbete” oavsett om det är för ‘Sant Liv i Gud’, inte heller försena mig med telefonsamtal.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message