DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ge Mig ert hjärta

1 februari 1995

(Kroatien - Zagreb)

skriv: frid vare med er; dagen lång har Jag varit med er och sträckt ut Min Hand till er: Mitt folk, Min arvedel, Min säd, vänd om till Mig, slut fred med Mig ...1 Jag har älskat er från all evighet; återvänd till Mig så skall Jag återvända till er; så ut kärlekens sådd för att skörda kärlek, så fridens sådd så skall ni få ärva Min Frid; så, ni Min Själs välsignade, försoningens sådd, så skall ni få del av Min Härlighet ....

gråt inte över materiella ting,2 lyft er blick mot himmelen och låt era hjärtan söka Mina Himmelska Lagar så att Mitt Himmelska Rike kommer in i era hjärtan och Min Vilja sker i era hjärtan så som den sker i helgonens hjärtan i Himmelen; – intill denna dag ropar Jag som Jag en gång ropade ut över Jerusalem: ”om du bara hade förstått Budskapet om Frid som Jag ännu idag erbjuder dig, skulle du inte låta bli att ta det till dig!” – men dessa ting är fördolda för de lärda och kloka och uppenbaras för dem som är som barn; Himmelriket uppenbaras för de enkla och de ödmjuka;

sök det rätta av hjärtat och ni skall få er lön till slut, och om ni säger: ”vad kan vi ge Dig nu?” säger Jag er: ”ge Mig ert hjärta, och Jag skall fylla er brist på tro, öppna ert hjärta och Jag skall förvandla det till en himmel för Mig, er Gud, där Jag kan bli förhärligad;”

kom och ät av den frukt som Jag erbjuder er idag medan det ännu finns tid; kom till Mig; er Mästare är redan på väg tillbaka, det är därför Jag säger er: slut fred med Mig och var ett i Mitt Namn;

Jag välsignar er alla i Mitt Namn, och lämnar Min Kärleks Suck på er panna;


1 Dessa ord lät som ett nödrop. Jesus lät som en tiggare.
2 Jesu Röst höjdes när Han sade detta, Han sade det som en befallning men också som en påminnelse om att ingenting i den här världen är viktigt, istället bör vi söka himmelska ting.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message