DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tala! – detta är Min Befallning

28 januari 1995

Herre?

Jag Är;

stöd dig mot Mig och lita på Mig; allt Jag ber dig om dessa dagar är att ge och föra vidare Kärleken, undervisningen och allt som Jag har gett dig; ge! tala! – detta är Min Befallning, säg dem: salig är den som har öron att höra med och ögon att se med, dem tillhör Himmelriket; säg dem att den Gud som de har glömt, har aldrig glömt dem;

Jag, Jesus Kristus, välsignar var och en av dem; de som har välkomnat dig i Mitt Namn har redan Mina välsignelser; ic;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message