DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Undervisning är riktad till er alla

16 december 1994

Jag ger dig Min frid;

släpp aldrig taget om Min klädnad, håll fast vid Min mantelfåll .... Min Ande skall ge dig styrka, uthållighet, mod och en brinnande låga för att sätta andras hjärtan i brand; Jag säger dig: ingen som förhärligar Mig kommer att bli besviken på Mig, ingen som vattnar ett förtorkat land blir bortglömd av Mig; Mitt Hjärta är alltför känsligt och rent för att inte bli berört; i Min barmhärtighet vakar Jag över er som en mor, som en far, varje handling och varje orsak bakom ser Jag;

Jag älskar dig, tvivla aldrig på Min Kärlek; du är Min elev och Jag är din Lärare; Jag har inte undervisat dig endast för din egen skull, utan Min Undervisning är riktad till er alla .... Visheten är er Helige Följeslagare; kyrkan skall få nytt liv;

överge inte skrivandet, Min Hand skall leda din hand och Min Röst skall höras av många, ty detta är Min Vilja och den skall ske: och du, dotter, älska Mig, längta efter Mig och skriv: var Mitt Eko, gör ditt bästa så skall Jag göra resten;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message