DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag behöver offer, generositet och kärlek
Budskap för Argentina

18 december 1994

Herre!
Du har kastat mig ut i Nattens djup,
till dess mörkaste, djupaste plats har Du kastat mig.
Varför döljer Du Ditt Ansikte för mig?
Hur kan jag höra undret av Din Röst i mörkret;

jag sträcker ut mina händer, jag griper efter Din Hand, 

efter Din mantelfåll,
men jag finner ingenting att hålla i.

Min Kärlek till dig har inga gränser; om du går genom Nattens fasor, så frukta inte .... Min Vassula, Jag är med dig – Jag är med dig; Jag får Min lindring i din smärta; du är Min tröst; Min huvudgärd och Min trädgård, låt ditt hjärta förtäras av en längtan efter Mig;

var inte avundsjuk på din omgivning och låt inte ditt hjärta uppfyllas av tomt prat; av tro kommer du till Mig, vilket större under finns än detta? Jag säger dig, du kommer att få din lön till slut; Jag har utsett dig till Mitt Eko för att gång på gång upprepa de ord Jag uttalar; gör du verkligen ditt bästa för att behaga Mig och tjäna Mig?

Om jag gör det, är det tack vare Din Ande av Nåd.

se här, idag har Jag utsett dig att vara Mitt Eko för många folk och återuppliva Min Kyrka, för att förena och smycka Min Kyrka; Mitt rike på jorden är nära och för att rädda Min hjord behöver Jag offer, generositet och kärlek .... se efter själv: hur små dina ansträngningar har varit, och ändå har du vunnit så många själar! Jag lovar dig, genom att låta din själ utstå Nattens fasor, vinner Jag så många själar; ja, tack vare ditt samtycke är Min trädgård ännu mer välbehaglig inför Mig nu;

Min brud, Jag är Konung över dig .... barn-av-Min-fostran och formad av Mina Gudomliga Händer, Jag säger dig: Min Kyrka kommer att brista ut i glädjerop en dag, för i Min eviga kärlek skall Jag göra slut på denna Avfällighet snabbare än ni kunnat förutse;

Och ändå har det värsta ännu inte kommit ....

det värsta måste komma, ingenting kan födas fram på ett ögonblick; Min Fader kommer att visa Sin Mäktiga Hand för de fattiga, men för avfällingarna och Upprorsmannen skall en stormvind av eld från öster komma och bränna upp dem för alla orena ting de har begått .... den skyldige skall dö på grund av sin skuld; om han omvänder sig innan Min Dag och återställer vad han har förstört och erkänner sin synd, då skall Jag förlåta honom; och han skall då leva och inte dö: detta är Min Lag, trefalt Helig;

(Senare)

(Budskap för Argentina)

skriv: Argentina! Argentina, du är Min! öppna ditt hjärta, inte ditt förstånd; lyft din blick mot himmelen och du skall se Min härlighet, Min glans och Mitt majestät; men så länge du fäster din blick på världen kommer du inte att se storheten i Min givmildhet som väller fram över dig för att rädda dig .... Jag skall inte tröttna på att uppvakta dig, för Jag har sett din barmhärtighetsgärning1 som du förde vidare så långt du förmådde;

Jag kommer för att säga dig att den Gud som du har glömt, inte har glömt dig; även om du bara kände Mig till det yttre, är du välsignad; – idag bjuder Jag dig till Mitt bord; kom och låt oss mötas hjärta mot Hjärta, och du skall få åtnjuta de rikedomar som Mitt Heliga Hjärta erbjuder dig; utan dessa 2 kan du inte leva;


1 Den generositet och trofasthet som Argentina visade för uppenbarelserna i San Nicholas.
2 Jesus talade om Eukaristins mysterium.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message