DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Kropp värker av brist på Kärlek

19 maj 1987

Jesus?

Jag är; Vassula, kom ihåg att denna vägledning kommer från Mig;

Vet Du vad jag längtar efter, Jesus?

Jag vet dotter,

Ibland önskar jag att den här nåden som Du har gett mig, att få möta Dig på detta vis, nåden att få se Dig med min själs ögon, hade givits enbart till mig, Du och jag, jag och Du. Det skulle ha känts så underbart, ingenting att oroa sig för, och aldrig visa vår hemlighet för någon.

(Jag suckade.)

dotter, Jag har frågat dig om du ville arbeta för Mig, och ditt svar gladde Mig; låt Mig påminna dig om att du är Min älskade själ genom vilken Jag skall uppenbara Mig själv och Mina önskningar, för detta är Min Vilja;

Men, min Gud, utan att vilja förolämpa Dig: Ditt Ord kan tynga om det inte avlastas. Vad kan jag göra?

älskade, skulle Jag inte hjälpa dig, Jag är Herren;

”bröder, läs Mitt Budskap, fyll Mig med glädje och kom ihåg Mina Verk, tro på Min Oändliga Rikedom och Barmhärtighet!”

Vassula, följ Mig, Jag skall leda dig; lilla barn, Jag skall ge dig Min Styrka, släpp aldrig Min Hand;

Min Gud ... vad vill du ha av mig ...?

Vassula, Jag vill ha kärlek, kärlek, kärlek; Min Kropp värker av brist på kärlek, Mina Läppar är spruckna av törst efter kärlek; Jag vill använda dig, lilla barn, som Mitt redskap för Min vägledning;

Herre, må Din vilja ske, må Du uppfylla Dina önskningar.

älskade, stöd dig på Mig, lyssna till Min Röst, känn dig aldrig ensam, ty Jag, Gud, är med dig;

(Jag kände mig något tröstad.)

Herre, ska vi börja dagen?

ja, kom; stöd dig helt på Mig; Jag leder dig;

(Senare)

(Babette kom. Hon talade till Jesus, vi var tillsammans med Jesus. Babette behövde inte fråga högt. Den tanke som gick genom hennes hjärna blev omedelbart besvarad, med Hans egen handstil. På detta sätt uppmuntrar Jesus oss med sinverkliga Närvaro och Han kallar oss att bli mer förtroliga med Honom, komma ihåg Hans Närvaro och älska Honom.

Jag måste erkänna att jag var imponerad av att Jesus mötte Babette på detta sätt...)

stöd dig på Mig;

Jesus, min vän bad mig att fråga dig varför du inte kommer tillbaka till oss som förut, kroppsligen? Så att människor ändrar sig.

ack, Vassula ... Jag skall komma tillbaka; varje dag som gryr är en dag närmare Min återkomst, Vassula, vet du vad det betyder?

Säg det, Herre.

Kärleken skall komma åter, Kärleken skall återigen finnas ibland er, Kärleken kommer åter att ge er Frid; Mitt Rike på jorden skall bli så som det är i Himmelen; kärlek skall förhärliga Kärleken; Jag är snart hos er, Mina älskade; be för stunden är nära;

lilla barn, vill du fortfarande arbeta för Mig?

Låt mig få höra Ditt namn.

Jag är Kärlek;

Ja, jag ska arbeta för Kärleken; i min oförmåga, helt beroende av Dig.

Jag vet att du skulle vara förlorad utan Mig, älskade; du är Min blomma som behöver Mitt Ljus;

Jag är så lycklig!

O dotter, Jag älskar dig sanslöst! stöd dig helt på Mig; Jag skall fördjupa din urskillningsförmåga;

Min Herre! kommer Du att fördjupa min förmåga att känna Dig och se Dig och höra Dig?

det skall Jag, du kommer att känna Mig och kunna urskilja Mig bättre;

Min Gud! Varför öser du alla dessa nådegåvor över mig? Jag har ju inte förtjänat någonting!

Jag vet, men Jag älskar dig, men glöm därför inte heller vem du är;

Hjälp mig att komma ihåg det, Herre.

Jag skall förhindra att du blir högfärdig av alla Mina nådegåvor genom att påminna dig om din uselhet; Jag skall påminna dig om att alla gåvor du får av Mig är till Min egen Ära; varje nådegåva Jag ger dig skall vara för Mina egna syften och inte för dina; så ös ur Mitt Hjärta och fyll ditt eget; Jag vill att Mitt Altare ständigt skall brinna; lev för Mig, andas för Mig; var Min egen i all evighet;

(Det vill jag, för Gud.)

Min Gud?

Jag är, älska Mig och sök Mina intressen;

Herre! ... (Jag suckade.) Jag, en nolla, det vet Du, Herre. Jag ber Dig, lita inte på mig.

låt Mig få handla fritt i dig;

kom, Jag skall besvara din fråga;Kärlek skall återkomma bland er som Kärle; vi skall be tillsammans,

“O Himmelske Fader, Kärlekens Fader,
kom till oss och befria oss från det onda,
Fader, älska oss och tillåt oss
att förbli i Ditt Ljus,
gör vad Ditt Hjärta önskar,
må Ditt Namn bli förhärligat,
amen"

tillåt Mig att få använda dig,

Låt mig få höra Ditt namn igen.

Jag är Jesus Kristus, Guds älskade Son; allt Jag ber dig om, Vassula, är kärlek, och att du delar Mitt Kors, Fridens och Kärlekens Kors tillsammans med Mig;

Ja, Herre.

dotter, släpp aldrig Min Hand; älska Mig, dotter;

Lär mig att älska Dig på det sätt Du vill att vi ska älska Dig. Om det är Din vilja så låt mig älska Dig mest i hela världen.

Du ler!

Jag är så lycklig! önskar du göra detta för Mig?

Ja!

älskade, med Mig kommer du att lära dig; är du också villig att lida för Mig?

För Herren, ja, om Han vill ha det på det sättet också...

då skall allt ske enligt Min vilja;

(Du vet vad som är bra för själen, så jag ska lita på Gud.)

Jag är Gud; kom nu till den särskilda plats som Jag har för dig i Mitt Hjärta och stanna där;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message