DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag önskar ena alla Mina präster

20 maj 1987

(Ibland förvånas jag själv, varför har jag detta behov att möta Jesus på det här sättet? Varför och hur och för vad är jag så ivrig att skriva, lyssna till Hans budskap? Under alla dessa månader har det blivit något oumbärligt.)

Jag älskar dig; det är Jag, Jesus, som ger dig denna iver att möta Mig; Vassula, älska Mig alltid; Jag skall säga dig Mina önskningar, syster;

(Jesus var så ömsint, Hans ansikte hade ett sorgset uttryck.)

Jag önskar ena alla Mina präster; Min längtan är att de skall älska Mig mer; Jag vill ha renhet, iver, trofasthet från deras sida; präster måste förstå att enhet stärker kärleken, enhet grundlägger kärleken;

hur länge skall det råda oenighet bland dem? kärlek är enhet; Min kärlek förenar dem med Mig; Min Kyrka är svag på grund av deras oenighet, Min längtan är Enhet; Jag önskar att Min Kyrka skall bli en;

Men Herre, om Du säger att det råder oenighet, så måste ju någon ge efter. Hur ska de kunna veta?

de måste be om upplysning; de borde komma till Mig och ösa ur Mitt Hjärta;

Vilka syftar Du på, Jesus, när Du säger dem och de?

hela Min Kyrka; Jag vill att de skall enas och bli ett; Min Kyrka har försvagats på grund av dessa gränser som dragits upp; Den har försvagats oerhört;

Herre, för mig låter det här som ett nytt budskap.

Jag skall upplysa dig, Vassula, genom att stegvis visa dig hur Jag arbetar;

först måste Du ge mig undervisning...

ja,

...sedan träning, sedan de Kyrkliga Utgåvorna för Fred och Kärlek, sedan vägledning till Frid och Kärlek med budskap?

ja, Vassula, och nu till Mina önskningar; Min önskningar att ena Min Kyrka; hur kan en kropp fungera om en eller två av dess lemmar är obrukbara, eller skadade, eller uteslutna? skulle den ha samma kapacitet och styrka som en hel kropp?

Min Kyrka är Min Kropp; hur kan Min Kropp fungera om de lemlästar Den? dotter, rita Mitt tecken,

detta var de första Kristnas tecken; kärleken var en; kärleken var enad;

Jesus, jag vet att Påsken infaller på olika datum. Kan Du säga mig vilket som är det rätta? Vårt eller deras? (Var snäll och ge mig det på ett särskilt papper.)

Vassula, ta ett papper då;

Tack, Jesus. (Jesus gav mig rätta datumet för påskfirandet.)

kom nu, låt oss förenas i bön; en bön till Fadern för Enhet:

Fader,
Jag kommer till Dig
och ber Dig: upplys Dina får,
upplys dem så att de kan finna Frid och Kärlek i Enhet,
amen;

ena Mina får, Vassula!

Jesus, vem är jag, att jag skulle kunna ena och veta något om präster och deras diskussioner och vad som pågår? Vem är jag, att jag på en bit papper skulle tala om för dem vad du skrivit och säga att det är Du som har skrivit det?

Jesus, Du ger mig budskap, Du avslöjar för mig Ditt Hjärtas önskningar. Herre, skulle det inte ha varit enklare att ge allt detta till någon i Kyrkan, någon som redan är i Kyrkan, någon som har tillgång till dem som bestämmer, någon som är välkänd, ren och trovärdig? Herre, Du har sannerligen fått tag i en som är obrukbar och ogillad av hälften av de präster som känner till dessa skrifter; hälften av dem är helt ointresserade att fullfölja läsningen. Jag har tröttnat på att visa det för dem eftersom jag vet att det tråkar ut dem och retar dem. Vad ska jag göra?

detta, Vassula, är vad som vilar på dina axlar; detta är Mitt Kors på dig; Jag skall dela Det med dig, tröttna aldrig;

Herre, hur ska Ditt budskap nå ut till de rätta öronen? Jag är en utomstående.

Det kommer att nå ut; Det är som en liten bäck som rinner fram och sakta blir bredare; från att rinna kommer den att börja strömma, sedan forsa; den lilla bäcken skall förvandlas till en väldig ocean; Vassula, luta dig mot Mig när du är uttröttad; Jag älskar dig och skall hjälpa dig att bära Mitt Kors tillsammans med Mig; älskade, känn dig aldrig övergiven;

Jag kände att Jesus alltid kommer att lyfta mig när jag vacklar. Han fick mig att förstå att jag alltid kan stödja mig mot Honom för att återfå min styrka.

Vassula, Jag skall leda dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message