DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Djävulen vill släpa dig tillbaka till sig

18 maj 1987

Klockan 6:30 gick jag till den Heliga Kommunionen som Jesus bett mig. Mitt under mässan började Jesus tala till mig. När jag fått brödet, kändes det i min mun som ett avslitet stycke kött1 som lossnat vid gisslandet. Konstigt nog kände jag det på ett annorlunda sätt i går, än idag. Det verkade som om Jesus gav mig olika upplevelser.)

Jesus?

Jag är;

älska Mig, kom nära intill Mig; var gång du tar emot Mig skall Jag ge dig olika intryck; Vassula, Jag sörjer när du är långt borta från Mig;

(Det är sant. Ibland när “vågen“ av tvivel kommer över mig, vägrar jag att tala med Honom eller se på Honom, och säger till mig själv att det inte kan vara Han. Jag undviker Hans bild, undviker att tala till Honom, undviker allt vad Han lärt mig. Jag försöker övertyga mig själv att det är min fantasi som spelat mig ett spratt.)

du gör Mig bedrövad, älskade; du sårar Mig när du stänger Mig ute och verkar vara så långt borta; förstå att djävulen står bakom allt detta; han är desperat och vill få dig att tro att du bara inbillar dig all den nåd som Jag har gett dig; han vill att du skall glömma hela Min Himmelska undervisning; han vill släpa dig tillbaka till sig;

när du verkar vara så fjärran från Mig oroar Jag Mig, Jag oroar Mig för dig; när en herde ser någon ur flocken vandra iväg, skulle han förbli sittande? en god herde skulle skynda efter lammet, lyfta upp det och bära det tillbaka;

när Jag ser dig ge dig av skall Jag inte vänta; Jag skall rusa efter dig och hämta dig; Jag skall dra dig närmare till Mig; lilla barn, Jag skall täcka dig med Min mantel när du fryser; Jag skall mätta dig, lyfta dig tätt intill Mitt Hjärta när du är orolig; vad kommer Jag inte att göra för dig;

Jesus?

Jag är;

Varför alla dessa gåvor till mig? Varför?

låt Mig vara fri att ge till vem Jag vill;

Men jag vill inte vara annorlunda än andra!

Vassula, du kommer att ta emot Mig, låt Mig använda dig; har Jag inte sagt dig att Jag skall befria dig?

Jag förstår inte.

Jag önskar befria många själar från deras bojor, ondskans bojor; Jag använder dig som ett redskap; missförstå inte Mina Verk; Min vädjan gäller inte bara dig; Min vädjan om Frid och Kärlek gäller hela mänskligheten!

Ja, Herre, men jag känner mig lite generad när mina vänner får reda på det. Jag menar att jag känner mig obehaglig till mods när de ser på mig och säger: “Du är privilegierad.“ Jag känner mig hemsk!

dotter, hemsk skall du känna dig över att ha blivit utvald på grund av din uselhet; Jag valde dig inte för dina förtjänster; Jag har redan förut sagt, att du inte äger några förtjänster och vad som kommer ur Herrens mun är bara Sanningen; kom ofta och omvänd dig till Mig; kom ihåg att Jag inte favoriserar dig framför resten av Mina barn;

Jesus, jag vet. Det är därför jag känner mig generad över att Du har gett mig denna nåd att kunna kalla på Dig när jag vill.

Vassula, Vassula, Jag ger också till de mest eländiga; låt dina vänner se att Mitt Hjärta är en avgrund av Barmhärtighet och Förlåtelse; låt dem se att Jag till och med uppväcker döda; låt dem se att Jag älskar också dem som förnekade Mig;

Jesus?

Jag är, älskade,

Jag vet inte vad jag ska säga.

säg att du älskar Mig;

Jag älskar Dig och Du vet det.

Jag älskar dig dotter; ja, trots din uselhet; kom ihåg, tala med Mig; Jag är din Make; dela allt med Mig, le mot Mig när du ser Mig;

Ja, Jesus. Jag tycker att min blotta närvaro förolämpar Dig, och jag vet att jag upprepar mig. Hur står Du ut med mig...

Jag älskar dig;

Jag älskar Dig också.

känn Mig; se in i Mina ögon,2 ja, kom ihåg, dotter, att Jag är din Helige Fader; låt oss gå nu;


1 Jesus visade mig att den Heliga Kommunionen inte är bara vanligt bröd som vi äter, utan att det verkligen är Hans Kropp som vi tar emot.
2 Jag såg på Honom, Hans ögon var allvarliga, men FULLA av kärlek...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message