DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ditt elände sporrar Min Barmhärtighet

20 oktober 1994

Herre?

Jag Är; se här, Vassula, Mitt syfte med att upprätta dig är fortfarande detsamma: Min Fader och Jag har besökt dig, undervisat dig, ja! Jag har upprättat dig; kan du idag hävda att din kunskap kommit ifrån människor? eller från teologiska studier?

Ära vare Gud, allt som jag har lärt mig kommer från Dig.

Min Fader och Jag skall fortsätta att väcka förargelse bland era filosofer och de högmodiga i din omgivning, genom Våra Verk och genom de svaga redskap Vi utväljer; Jag finner behag i att undervisa dig; ja, det behagar Mig fortfarande att ge dig Min ädla Kunskap; åh Vassula,1 om du bara visste hur det gläder Min Fader att ge dig Vishet.... så var inte omedveten om alla dessa välsignelser; säg inte: ”var är min Jesus?” Min älskade, Jag är med dig hela tiden, Min blick lämnar dig aldrig;

tillåt Mig att föra dig vidare andligen och mer omfattande; tillåt Mig att då och då fly bort från världens ondska och vila i ditt hjärta; i din tystnad finner Jag Min vila; i din trohet är Jag Konung, för vad Jag får är: ära och pris; och i din kärlek blir Jag förhärligad;

Herre, Du har fostrat mig, och gett mig styrka;
Du har talat till mig och Dina ord upplyfte mig.
Du är min föda.
Varför gav Du denna gåva av ljus till någon som är så eländig?

eftersom ditt elände slog Mig med häpnad; hade Jag funnit någon svagare, skulle Jag ha valt honom eller henne; ditt elände sporrar Min Barmhärtighet att helt sänka sig över dig; ditt elände får Mig att skaka på huvudet .... någon svagare och ömkligare än du står inte att finna .... det finns ingen! hur skulle Jag annars ha kunnat verka, om Jag hade mött rival efter rival inom dig? Jag finner ingen .... och skulle någon dyka upp, skulle Jag blåsa bort dem med Min Andedräkt; så låt Mig få hålla din högra hand i Min .... känner du dig lycklig, Min Vassula?

Ja! Mycket!

Jag älskar dig för att du låtit Mig få sköta dig och få dig att blomstra, och genom dig också andra; frukta aldrig, Min älskade; så allt Jag säger dig nu är: älska Mig, skriv och fortsätt att förhärliga Mig genom att vittna; Jag är Upphovsman till Sant Liv i Gud och Jag skall bevisa det genom att framträda i ditt ställe; det är Min Faders gåva till dig och till andra;


1 Jesus suckade.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message