DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Det Eviga Offret kommer att förtrampas

October 14, 1994

(St Mikael talar.)

Vassula-av-Kristi-Lidande, Jag, den helige ärkeängeln Mikael, hälsar dig och välsignar dig;

– kommer du ihåg hur Gud kallade dig att leva ett Sant Liv i Honom? minnet av din andliga uppståndelse rör Mig än idag till tårar .... en gång var du i fiendskap mot Gud eftersom allt det du strävade efter var oandligt, men nu, ära vare Gud, den Rättfärdige, den Allra Högste – har Han iklätt dig Sin Helige Ande, och med Sin mäktiga Arm har Han upplyft dig till att bli ett vittne för Sin Helige Ande, eftersom Hans Ande gjorde sig ett hem i dig; och från begynnelsen1 har Hans Ande som funnit Sitt hem i dig blivit förhärligad genom att lyssna när du ropar: ”Fader, Abba;” – det kommer inte att dröja länge nu innan Han stiger ned för att störta orättfärdigheten som lagt beslag på människornas hjärtan;

se här, i över tre år kommer det Eviga Offret2 att förtrampas; och till följd av denna ofattbara hädelse skall en tredjedel av jordens invånare dö av missgärningar, detta har Herren svurit vid Sin Helighet; förbered er nu på att möta Gud ....3 Jag finner inget nöje i att säga dig detta, för detta släkte ger idag djävulen stor ära; han var en mördare från begynnelsen och en lögnare, och nu dyrkas han som en fader; det är han som får all ära; i era dagar böjer de sig djupt inför hans verk och på detta sätt har ert släkte dragit straffet över sig; legioner av orena andar hemsöker era länder och strövar omkring överallt;

idag utsätter Satan även Guds utvalda för frestelser; det är därför olyckor kommer över detta släkte, som bygger sina torn med oskyldigt blod4 och grundar sina länder på brottsliga handlingar; endast detta offer5 tillfredsställer Satan .... förlita dig på den Allra Högste, barn, och uppmuntra alla att be om Min förbön; Jag, den Helige Mikael, Guds ärkeängel, skall outtröttligt försvara Sanningen; stå fast,6 även om Fiendens angrepp mot dig kan skaka dig i ditt innersta, är Jag med dig; åtnjut den Allra Högstes ynnest;

(Herren talar)

var fridfull; kom nära Mig och känn Min Frid; Jag skall aldrig överge dig; Jag skall hjälpa dig så att Mitt Hjärta triumferar i dig; låt inte Satan förleda dig genom att tvivla; Jag skall föröka Mina Tecken över dig, för att ära Mitt Namn skall Jag utföra dessa ting;


1 Ända från början av min omvändelse.
2 Jesu verkliga närvaro i den Heliga Eukaristin.
3 När St Mikael såg hur ledsen jag blev, lät Gud honom bli kvar en liten stund hos mig, för jag begrundade med sorg innehållet i budskapet.
4 Aborter är lagliga i många länder.
5 Aborter tillfredsställer Satan, eftersom han behöver människooffer för att tillvälla sig makt. Så utförs aborter dagligen av många som inte ens förstår att de frivilligt dyrkar honom. Djävulen törstar efter blod och han får det idag från de oskyldiga.
6 St Mikael försökte säga att jag skulle ta efter honom, så att jag aldrig tröttnar på att skriva eller blir missmodig av motgångar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message