DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Ande kommer att leda dina steg

9 oktober 1994

Herre, jag litar på Dig. Du är min Rådgivare.
Vilken gåva! Vilken gåva att få tjäna en Kung!
Öppna mitt hjärta för Din kunskap,
så att jag gör Din undervisning känd för alla.

Vassula, frid vare med dig; har Jag inte med dig skrivit mer än hundra anteckningsböcker1 till er alla, för att lära er Min tillförlitliga undervisning? du kommer att tjäna Mig i Mitt Hus; Jag skall inte svika dig; Jag skall sända dig Min Hjälpare och Han skall påminna dig om allt Jag har lärt dig;2 Jag skall fortsätta att använda dig som Mitt språkrör intill slutet; ära Den Helige; låt din mun vara som ett svärd som öppnar upp människornas hjärtan .... efterföljare behöver Jag i dessa tider och Jag har så få;

helgerån blir allt vanligare, dotter, och Mitt folk fäster allt mindre betydelse vid Mitt Heliga Sakrament; be Fadern att Han skall utgjuta Sina nådegåvor över detta släkte; trots att många har vänt Mig ryggen kan Min Röst dra dem tillbaka till Mig, så fortsätt att vara Mitt Eko .... Mina lamm behöver höra Herdens lockrop för att återvända till fållan;

– Jag ger dig Min befallning: hindra inte Mina rop, för Mina Intressen går före dina intressen; tillåt Mig att vattna denna ödemark innan Min Dag kommer; tillåt Mig att helga Mina söner och döttrar; Jag har öppnat himmelens förråd för att låta Mitt Himmelska Manna strömma ner över er i överflöd; Jag har svurit en ed på att inte lämna någon fattig eller hungrig, ty Mina Välsignelser är rikedomar, Min Kärlek mättar och Min Andes Andedräkt är läkande;

låt Mina portar stå öppna genom att visa Mig lydnad och trohet, då kommer många som har fallit att resa sig och gå med Min Ande, förkunnande Min Barmhärtighet; kom och ös från Mitt Hjärta; här inne3 finns alla Mina Rikedomar; din svaghet är ofattbar, men vilken glädje! för Jag är Konung i din svaghet; Min Ande kommer nu att leda dina steg; lär dig hur Jag arbetar;

– var välsignad, du som bär Mitt Ord; ic;


1 Detta är min 74:e anteckningsbok, och då har jag inte räknat de 74 andra som innehåller mina privata budskap och ytterligare fem med min ängels budskap.
2 Han sade allt detta precis innan mötet.
3 Jesus pekade på Sitt Hjärta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message