DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Kärlek är Oändlig

6 oktober 1994

Gör jag alls något gott? Är jag hängiven mot Dig, Herre?

(Jag smekte Hans hår på porträttet av Svepeduken och kysste Hans hår och undrade om sådana saker förolämpade Honom.)

Förolämpar jag Dig?

nej; Jag tycker om det; 1Vassula .... åh Vassula, när skall du börja förstå Mig? 2Min Kärlek är Oändlig! .... se, mitt barn, allt du gör för Mina Intressen ger Mig Ära; gör vad du kan så skall Jag göra resten; frukta aldrig; Jag vet hur mycket du kan ge, så allt du brister i, kan Jag ge och fylla på med resten; Jag och du, vi, oss, kommer du ihåg? så känn frid;

Kärleken är med dig; ic;


1 Han såg att jag tvekade.
2 Jesus sade detta med stor humor.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message