DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Getsemane

16 maj 1987

(Igår kväll när jag kom hem från en middag, gick jag uppför trappan och en stark doft av rökelse fyllde återigen min näsa. Jag förstod.)

Vassula, när du känner rökelsedoft är det Jag, Jesus Kristus, Jag önskar du skall känna Min Närvaro; Vassula, Jag älskar dig ända till vanvett, ja gränslöst, ack! denna Kärlek som översvämmar Mitt Hjärta, denna heta Låga av brinnande Kärlek är så lite förstådd, så få kommer för att värma sig vid Den... så få...

Jesus, många människor vet inte hur de ska närma sig dig, det är jag säker på.

de kan komma och tala med Mig, Jag hör dem, Jag kan glädjas i timmar åt vilket samtal som helst; det ger Mig sådan glädje när de räknar Mig bland sina vänner;

I går sade en man till mig att alla kvinnor vill vara Magdalenor.

lo, inte alla;

Ja, men de som älskar Dig vill det antagligen.

det är vad Jag önskar av dem;

Jesus, jag tror att vi måste skynda oss.

vart?

Nedför trappan och se till ugnen. 1

kom då, låt oss gå;

Jesus, innan du kom till mig så hörde jag talas om dig bara som om du var en myt. Jag begrep aldrig att du är VERKLIG. För mig var du så långt borta. En berättelse i en bok!

Jag vet Vassula, Jag vet, för många är Jag fortfarande en myt;

finn Mig i Getsemane nästa gång vi möts; Jag skall visa dig Min ångest, Mina lidanden och Min fruktan under den natten; kom, låt Mig få vila i dig, dotter;

(Nästa dag)

kom, möt Mig nu där Jag sade att du skulle vara;

O Getsemane! vad har du att uppvisa annat än rädsla, ångest, förräderi och övergivenhet! Getsemane, du har tömt människor på mod, du har för all evighet fyllt din stilla luft med Min dödsångest;

Getsemane, vad kan du förkunna som inte blev förkunnat? i Helighetens stillhet har du bevittnat förräderiet mot din Gud, du har bevittnat Mig;

stunden var inne, Skriften skulle fullbordas;

dotter, Jag vet att många själar tror på Mig som om Jag inte var annat än en myt; de tror att Jag bara existerade i det förflutna; för många är Jag bara en förbidragande skugga, nu fördunklad av tiden och utvecklingen; mycket få förstår att Jag existerade kroppsligen på jorden och alltjämt existerar ibland er;

Jag Är Allt som hänt och kommer att hända; Jag känner deras rädslor, Jag känner deras ångest, Jag känner deras svagheter, såg Jag inte alla dessa brister i Getsemane??

dotter, när Kärleken bad i Getsemane skälvde tusen demoner, förskrämda tog de till flykten; stunden var inne: Kärlek förhärligade Kärleken;

O Getsemane, som bevittnade den Förrådde, som såg den Övergivne, res dig, vittna och betyga; dotter, Judas förrådde Mig, men hur många fler Judas förråder Mig inte fortfarande; Jag förstod genast att hans kyss skulle upprepas av många, och under kommande generationer kommer samma kyss att ges Mig om och om igen, förnya Min sorg och sönderslita Mitt Hjärta;

Vassula, kom och trösta Mig, låt Mig få vila i ditt hjärta;

(Nästa dag)

Vassula, vill du skriva?

Ja, Jesus, om det är vad Du önskar.

älska Mig, dotter, i Mina plågor i Getsemane; Jag blev förrådd av en av Mina egna, en av Mina älskade; och idag tar Jag fortfarande emot förolämpningar, och minns den ångest Jag då kände; Mitt Hjärta ville brista och fylldes med bitterhet;

(Plötsligt blev jag bekymrad och jag saknade tillförsikt att fortsätta.)

Jesus?

Jag är;

lilla barn, skriv; Min ångests svett rann ner som stora blodsdroppar;

(Plötsligt kom jag att tänka på den gången då jag blev frestad av den onde anden... och jag skämdes.)

svaghet attraherar Mig, för Jag kan ge dig Min Styrka, kom ge Mig din kärlek, luta dig mot Mig,

(Jag lutade mig.)

Ja!

(Jesus var glad.)

här, ät av Mig, fyll ditt hjärta med Mitt Hjärta; älska Mig, tänk på Mig, var Min, helt och hållet Min; tillbe Mig och endast Mig; Jag kallar dig att ta emot Mig, ja, i den lilla vita Hostian... kom och drick Mig; renas! Jag älskar dig och skall se till att du tar emot Mig, förneka Mig aldrig någonsin! längta efter Mig, bara Mig;

Jag skall vänta på dig vid Tabernaklet; du skall få se Mig, så som Jag har lärt dig, med din själs ögon;

Jesus, det är mitt fel, jag avbröt Dig; vill Du fortsätta?

Jag vill; hör Mig, jorden sög upp de dropparna men idag när den är torrare än någonsin, behöver den bevattnas, den önskar fred och törstar efter kärlek;

(Plötsligt stannade Jesus upp.)

gör Mig inte besviken, men vill du be med Mig igen? älska Mig Vassula; kom,

"O Fader,
fullborda vad som måste fullbordas.
må Dina ord tränga in i, välsigna och rena
dina barns hjärtan.
Fader, gör vad Ditt Hjärta önskar,
och må Din vilja ske,
amen;"

är du villig att fortsätta arbeta för Mig?

Jag vill fortsätta att arbeta för Gud, om det är Hans vilja att jag gör det.

det är Min Vilja;

Då ska jag fortsätta att arbeta, men glöm inte min oförmåga!

stöd dig helt och hållet på Mig, din Jesus; Jag vet hur hjälplös du är; Jag ville bara ha ett litet barn som skulle vara helt beroende av Mig;

Jesus?

Jag är;

Är Ditt budskap från Getsemane avslutat?

nej; Jag skall fortsätta; Mina barn måste väckas och upptäcka att Jag är bland dem; med Mitt Budskap, som Jag har välsignat, skulle de kunna se Mig och känna Mig; många skall återvända till Mig, till Mig som längtar efter Mina älskade;

Jesus, hur ska jag kunna göra något?

Vassula, skulle inte en far hjälpa sitt barn över gatan om barnet behövde hans hjälp? så skall Jag hjälpa dig, intill slutet;

Jag vet inte om det är rätt att jag sprider Ditt budskap, gör jag fel?

nej, du ger vidare Mitt Bröd som Jag har gett till dig; Mitt Bröd måste ges fritt och för intet!

17 maj 1987

(Jag läste ärkeängeln Mikaels bön.)

läs den följande bönen;

(Jag läste Memorare av den helige Bernhard (till Maria), och det var en sak som oroade mig: när mina vänner läser budskapen och börjar tänka på Gud, och en del återvänder till Gud och är glada och fulla av hopp. Då händer det tyvärr ibland att de i sin iver att prata om det går till någon präst som är deras vän, och han varnar dem för att tro att det är från Gud. Jag vet faktiskt av egen erfarenhet att av de fyra präster här som vet om skrifterna är det två som försöker hindra mig, och två som uppmuntrar mig att fortsätta. Jag hade uppskattat om de som avråder mig och andra från att fortsätta inte hade gjort så förrän de läst det hela, från A till Ö. Om de sedan fortfarande ansåg att det inte var något av värde, skulle de tala om det för mig och förklara varför. Hur kan man dra någon slutsats av något, om man inte läst färdigt det och diskuterat det med mig, åtminstone en enda gång!)

fyll ditt hjärta med Guds Låga; Jag älskar dig;

Älskade Moder, jag fruktar att Guds Budskap kommer att bli nertrampat av människor som inte ens bryr sig om att läsa det!

var inte rädd barn,

Jag är orolig!

Jag vet, Vassula, vill du erkänna Jesu Verk?

Det gör jag...

Vassula, Jag har bett för dig, agapi mou,2 var tålmodig; stöd dig på Jesus;

(Jag bad till Jesus.)

stöd dig på Mig;

Jag är rädd att Ditt budskap kommer att krossas av dem som inte ens läst det.

var inte rädd, älska Mig; att du renar din själ förhärligar Mig, kom, låt oss gå; kom ihåg, oss, vi ... sörj inte;

(Jesus ledde mig i går till Söndagsmässan. Jag kan inte följa mässan ordentligt, eftersom jag aldrig lärt mig sångerna och ordningen. Jag är alltid ett steg efter alla andra, men jag vet att Jesus är där och talar till mig. Brödet kändes tröstande.)


1 Jag hade glömt ugnen på.
2 Grekiska: “Min älskade”.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message