DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min innerliga önskan är att Väst och Öst möts
En folkräkning kommer att äga rum utan att Jag har rådfrågats

5 oktober 1994

Min Vassula, följ Mina föreskrifter; Mina föreskrifter skall uppenbara Mina rikedomar för hela mänskligheten och låta Min Ande bli din ende Vägvisare; tappa inte modet, Min Kärlek skall stödja dig; lyssna och skriv:

Min innerliga önskan är att Väst och Öst möts; Jag behöver Min Kyrkas båda pelare1 för att samla och befästa Min Kyrka; Min Kyrka kan inte stå fast med bara en pelare; Jag har gett dem i uppdrag att skydda Min Kyrka; men knappt hade Jag återvänt till Fadern förrän er splittring började, och Min Kropp blev sargad av de människors händer som Min Fader hade skapat; alltsedan dess har Jag skakats av förfärande syner;

varje strävan från Mina skapade varelser idag att bygga upp Mitt fallfärdiga Hus, gör Mig djupt rörd; varje steg i enhetens riktning får hela himmelen att jubla; varje bön ni ber för Min kropps helande mildrar Min Faders vrede; varje samling för enheten i Mitt Namn får Mina välsignelser att flöda över dem som deltar;

Mina Ögon vakar över dem som älskar Mig och som, trots sina bristfälligheter, uppfyller Mina brinnande önskningar; kom därför samman, och duka tillsammans Bordet till Min Ära; ni vet hur Min Kalk och Mitt Bröd smakar, ni har båda smakat Min Måltid; den tredje tungan känner Mig ännu inte helt, men ni, ni har hållit fast vid Min Tradition, ni har varit orubbliga;2 har ni inte hört: ”bröder och bundsförvanter gagnar i nödens stund; men bättre än båda är villigheten att hjälpa”; 3

påskynda dagen, för Min Äras skull; från Öster skall Jag skynda att uppväcka ett frikostigt hjärta, som i sin trofasthet skall sluta ett fredsförbund med Väst; Mitt Välde splittrades i två och därifrån blev det uppdelat i flisor .... hur härlig var du inte i dina forna dagar!

kom och bygg upp Mitt Hus till Ett genom att förena Påskens datum .... det finns två Systrar som gläder Min Själ och som Jag älskar, även om de omges av en hop av sina bröder, som vägrar att lyssna till dem, trots att deras själ4 har varit så nära döden, vägrade de att lyssna; därför skall Jag med Min Egen Hand föra de två samman för att ära Mitt Namn och förkunna Mitt Namn kring ett altare, och omedelbart därefter kommer alla bröderna att tillsammans fullborda ceremonin;

Jag har sett med misshag på utvecklingen i Mitt Hus och Jag säger er: en förrädare kommer att binda Min Lag och Min Tradition och underkuva den pelare som ärade Mig i Väst; en folkräkning kommer att äga rum utan att Jag har rådfrågats; de har satt sig i sinnet att avlägsna denna pelare innan Jag för samman pelaren från den Östra Kyrkan och befäster Mitt vacklande Hus, de vill skaffa sig en arvslott som inte tillhör dem; hur kan de glömma att Jag rannsakar varje hjärta och känner deras tankar? Min Ande längtar efter att förena er så att Mitt folk, som idag vandrar i mörker, kan se Mitt Ljus, och de som ligger i dödens dal kan uppstå till liv;


1 Öst och Väst.
2 Orubbliga beträffande Traditionen.
4 Brödernas själ.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message