DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Våra Två Hjärtan skall genomborras på nytt
Vad som än händer, lyd denne herde

3 oktober 1994

Vassula-av-Mitt-Lidande, lev för Mig; låt verkligen detta vara meningen med ditt liv nu; Jag skall förvandla dina fiender, som också är Mina fiender, till aska på marken; O stoft!1 dock med en själ, varför gör du Mig så bedrövad? bryr du dig inte om ditt arv längre? ack .... Vassula, hur sörjer Jag inte över detta släkte; Jag räcker dem Min Hand i deras ödemark, Jag kommer för att ge nytt liv åt deras försmäktande själ, men de verkar inte se Min frälsande Hand ....

kom, veka flicka, profetera i Mitt Namn och säg till Mitt folk, det nya förbundets folk, att dagarna kommer då Våra Två Hjärtan på nytt skall genomborras; Mina fiender kommer att storma fram mot Min Helgedom, Mitt Altare och Mitt Tabernakel och ställa upp förödelsens styggelse; då kommer en tid av nöd, vars like inte har funnits sedan människorna blev till; med våld och onda anslag kommer de att inta Mitt Hus;

Laglösheten är redan verksam, men i hemlighet, och den som ännu hindrar skall först röjas ur vägen, innan Upprorsmannen träder fram och öppet förhäver sig mot Min Helgedom;

O, hur många av er kommer inte att falla för hans smicker! men Mina egna skall stå fasta, de skall ge sina liv för Min sak; Jag säger er med tårar i Mina Ögon: ”ni, Mitt folk, kommer att prövas med eld av denne inkräktare ....” hans belägringsverk sprider sig redan ut över världen;2 lejonet har lämnat sin kula ....

lyssna denna gång och förstå: inkräktaren är en lärd man, dessa lärda män som följer Odjuret och förnekar Min Gudomlighet, Min Uppståndelse och Mina Traditioner; det är om dessa Skriften säger: ”ditt hjärta är så högmodigt och du säger: ‘Jag är en gud, ja, på ett gudasäte tronar jag mitt ute i havet’, du som dock är en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud...”3

idag, Min dotter, har Jag funnit ett odelat hjärta, ett hjärta där Jag kan skriva ned dessa hemligheter som har varit förseglade, eftersom de säkert kommer att gå i uppfyllelse nu; så låt Min Hand inprägla dessa ord i ditt hjärta, dotter:

när han som krossar det heliga folkets makt sätter sig på Min Tron, tillsammans med dessa köpmän som säljer Mina Traditioner, kommer han att upphöjas som en Gud mitt i Min Helgedom; Jag har varnat er, Jag varnar er fortfarande, men många hör utan att förstå .... idag bygger ni upp, men Jag säger er, ni kommer inte att kunna slutföra ert verk .... öppna era ögon allesamman och se den sammansvärjning som pågår i Mitt Hus .... sammansvärjning och förrädare går hand i hand: en av dem som sitter till bords med Mig gör uppror emot Mig och hela Mitt Rikes makt;

Jag säger er detta nu för att ni, när det händer, till fullo skall förstå Mina ord och inse att det var Jag, Gud, som var Upphovsmannen till alla dessa rop;

Jag skall nu säga er något som har varit fördolt för er; Jag skall avslöja nya ting för er, ting som varit gömda och okända: många av er kommer att förlora sin tro och ära denne köpman för hans smickrande ords skull, och han skall, med hjälp av en främmande guds folk, de lärda i er tid, de som förnekar Min Gudomlighet, Min Uppståndelse och Mina Traditioner, trampa Mitt Offer under sina fötter; och eftersom människornas hjärtan är svaga, kommer många att ta emot honom, för han skall bevisa dem stor ära när deras hjärtan erkänner honom;

Min Kyrka måste genomgå allt det lidande och det förräderi som Jag själv fick genomgå; Skriftens ord måste på nytt gå i uppfyllelse: ”Jag skall slå herden, så att fåren skingras;” 4 men vad som än händer, lyd denne herde, förbli trofasta mot honom och inte mot någon annan; er herde kommer att bli slagen ....

och Mitt folks klagorop skall genljuda i himlarna; när inget annat än spillror finns kvar av Min stad, kommer jorden att bäva och vackla;

medan allt detta händer mitt för era ögon, skall en gnista slå ut från Öst; en trofast hand skall sträckas ut från Öst och försvara Mitt Namn, Min Ära och Mitt Offer; och medan hädelserna rinner ur Odjurets mun, kommer ett hjärta att frambäras från Öster för att rädda denne Broder som blivit den Ondes byte; och medan förbunden bryts, profeter fördrivs och dödas, skall en ädel röst från Öster höras: ”O Du Oemotståndlige, gör oss värdiga Ditt Namn; må Du samla oss och göra oss till ett under Ditt Namn ...”

– Satan är på väg mot Min Tron; samla era församlingar och säg dem att Jag, Jesus, skall förbinda era sår när stunden är inne;

Våra Två Hjärtan skall vara er enda tillflykt under den tiden av nöd; Mina högt älskade, lyssna och förstå: Jag vill att ni skall vara fyllda med mod, frukta inte på den stora hemsökelsens dag, fortsätt att försvara Mitt Ord, Min Tradition och låt er inte bedragas av främmande läror och mänskliga påfund som Min Fiende, med sin penna, skall lägga till och signera; Hans signatur kommer att skrivas i spädbarns blod som utgjuts i deras blodtörstiga riter, de riter som ger honom hans stora makt!5 ....

och medan ni, Mina vänner, väntar på Gryningen, medan förbunden bryts och Upproret når sin höjdpunkt, lyft er blick mot Öster, se mot Gryningen; se efter Ljuset som kommer från Öster; se hur Min Plan fullbordas; medan den törstige med sin tunga häftad vid gommen söker efter vatten, skall Jag i Min Makt och Härlighet stiga ned över er som en Flod med Mitt Nya Namn;


1 Jesus ropade ångestfullt till världen.
2 Den ständiga propagandan i olika tidningar som påstår att Påven är allvarligt sjuk, de försöker begrava honom levande. På detta listiga vis hjärntvättar de folk och bereder väg för fienden att komma in i Kyrkan.
5 ”Hans signatur skall vara i blod”: många länder har legaliserat aborterna, och så har Satan kunnat tillvälla sig större makt. Abort är ett förtäckt mord, och således en kult av Satan, eftersom människors liv offras. För att få större makt och främja fienden, har Satan krävt denna förtäckta form av människooffer.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message