DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Be för era präster

7 augusti 1994

(Rhodos)

Herre, ljumheten1 är outhärdlig här. – Har Du sett resultatet av min dårskap?2 .... ser du hoten som jag får genom radion? 3 Ser du hur de tänkt ut alla dessa lögner? Om jag hade levt på medeltiden skulle de ha stenat mig till döds, eller bränt mig på bål!

framför dig står Jag hela tiden; till slut skall Jag segra; så oroa dig inte .... Jag har fostrat dig, Jag har upprättat dig för att förhärliga Mitt Namn; fridens människa kommer att förstå Mitt Budskap om Fred;

i Mina Budskap finns avsnitt som är väl förseglade och svåra att förstå, men dessa är till dem om vilka profeten Jesaja sade: ”ni skall höra och åter höra, men ingenting förstå, se och åter se, men ingenting urskilja”... dessa människor är obebodda;4 de förvränger även Skriften; påminn dem5 om att de inte kan tjäna två herrar; världens herre och Mig; Jag, som är Himlarnas Herre; påminn dem om att de borde omsätta Min undervisning i handling; att inte föredra egen njutning framför Gud;

Jag är Helig och Jag vill att ni skall leva heligt; ni måste stå fasta hela tiden och inte bara ibland .... djävulen stryker omkring er och har svurit att förleda er alla!

be för era präster6 som är aldrig så svaga; de ser utan att se och lyssnar utan att höra, i detta tillstånd är deras sinnen fördärvade, och därför är de berövade detta Budskap; var därför inte förvånade när de misstror de flesta av er och går till strids mot Mina Ord; de är Mig lika kära som ni är och Jag älskar dem lika mycket som Jag älskar er alla; respektera dem och bed för dem;

Jag vill avsluta med att säga er: håll Mina Heliga Stadgar och avstå från de ting som världen erbjuder er; ge inte Fienden något tillfälle; låt inte något oheligt bli er föda, detta är Min andra varning; den första uttalades genom hennes mun, som skriver ner Min Kärleks Hymn ....

var uppriktiga och vaksamma så att ni förblir i Min Nåd, detta är Mina föreskrifter om ni vill följa Mig; tvinga Mig inte att en dag säga till er: ”du var inte uppriktig”; nu när ni känner Mina föreskrifter, och om ni vill tillhöra Mig, följ Mig; rasera aldrig någonsin det arbete Jag har utfört i andra själar;7omvänd er! och sök sannfärdighet;

sannerligen säger Jag er: de som lever som hedningar skall få sin beskärda del, för de inte bara lever som hedningar utan uppmuntrar även andra att följa efter dem;

om Jag, som älskar er, inte tillrättavisar er, vem skall då göra det? om Jag har gett er alla dessa föreskrifter så är det för att friska upp ert minne och påminna er om att Jag Är är Helig; ic;

(Jes. 63:3:”Inte en enda av mitt folk var med mig.” Eftersom de grekiska bönegrupperna inte har någon andlig rådgivare (präst) och ingen vill leda dem, kommer Jesus Kristus själv för att leda dem. Alla präster anklagar nu de två bönegrupperna, och kallar dem heretiska.)


1 Andlig ljumhet.
2 Att älska Gud till vanvett och förkunna det genom att vittna på lokal-tv.
3 Från två ortodoxa präster som talade emot mig.
4 Det betyder att deras själ är som en öken.
5 Bönegrupperna på Rhodos och i Athen.
6 I synnerhet prästerna på Rhodos.
7Att förleda de nyomvända tillbaka till synd.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message