DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Begynnelsen och Slutet

29 juli 1994

Min Herre,
sjung Din nya sång1för jordens länder,
sjung Din nya hymn2för alla folk.
Din sång helar,
Din hymn utverkar stora under.

frid vare med dig, Mitt barn; Jag skall fortsätta att komponera, och liksom regnet frambringar nytt gräs på kullarna, så skall Jag frambringa andlig föda för de hungriga och de fattiga;

och du, var Min harpa, så att de trognas hela församling förenar sig med Mig i Min sång; gläd er Skapare! välsignade barn, din svaghet bedårar Mig verkligen .... ta Min Hand och vandra med Mig, Jag skall hjälpa dig att göra framsteg och slutföra ditt uppdrag genom att ge dig ett kraftfullt sätt3 och mer uppmuntran; Jag skall ge dig dessa gåvor så att du utan fruktan kan undervisa om det som Jag har gett dig; och genom dig kommer Min Kunskaps väldoft att spridas till alla folk!

Jag är Begynnelsen och Slutet och allting är uppmätt av Mig;


1 Sången och hymnen är: ‘Sant liv i Gud.’
2 ‘Sant liv i Gud.’
3 Sedan dess har jag fått särskilda gåvor från Vår Herre och under mötena kände jag Hans Mäktiga Hand. Till och med fader O’Carroll lade märke till det, det var så tydligt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message