DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Sluta att känna dig skyldig

19 juli 1994

(Rhodos)

Lord?

Jag Är;

tillåt Mig att vara med dig,1 stilla ditt hjärta och handla i samklang med Mitt Hjärta; Jag är närvarande;

Jag känner att jag är långt efter Dig i detta lopp,
och nästan förlorar Dig ur sikte.
Kanske jag är ett hinder för Din gudomliga plan?
Är jag långsam? Är jag trolös?
Strävar jag efter jordiska ting?

åh, du är svag, men Min Plan i dig skall fullbordas tack vare din törst efter Mig; förbli liten så att alla omkring dig kan lägga märke till Min Storhet .... gör allt du kan så skall Jag göra resten;

Jag ber Dig, trösta mig nu med ett ord från Bibeln.

nåväl, öppna då Bibeln;2 ja, var ivrig att ta emot Mitt Ord; det är din föda och det håller dig vid liv;

Vassula, Mitt Hjärta blöder när Jag ser dig ledsen .... känn Min smärta .... Jag vill att du skall förbli i Min Frid och Min Glädje; gräm dig inte och bli inte upprörd över saker som förgår! för Min skull, gå nu till Sankt Georges kyrka och be rosenkransen; Jag vill att du sätter ditt hopp till Mig för Jag är rik på glädje; och frikostig när Jag ger den; hämta allt gott från Mig och fyll din själ från Mig som är Källan till din glädje; Jag äger den enda sanna Glädjen och det verkliga och bestående Livet; lita på Mitt förbarmande och sluta att känna dig skyldig; Jag har redan förlåtit dig; kom ihåg att även om du har gjort framsteg, går du fortfarande i undervisning och du är fortfarande Min elev;

Men inte den bästa kanske.

nej; men Jag älskar dig; Jag skall stärka dig, elev, så håll fast vid Mig; Jag, Jesus, skall hjälpa dig; ic;


1 Under diktamen.
2 Jag gjorde det och läste ett avsnitt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message