DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ingen ondska kan få ärva Mitt Rike
Den helige Mikaels budskap

17 juli 1994

(Grekland - ön Simi - Panormiti - St Mikaels ö)

Herre?

Jag Är;

Jag kan stanna kvar hos dig, också i ditt elände; se, Min dotter, du har blivit utsedd till detta uppdrag att förkunna Min Kärlekshymn; och Jag skall spela på dig, ljuvligt som en harpospelare, sång efter sång, för att låta alla minnas Mig igen; säg till alla Mina barn som hörde Min Kärlekshymn att Jag, Jahve, deras Skapare, är deras beskyddare;

om du förblir trofast mot Mig skall Jag genom Ringheten upprätta ett hus i Mitt Namn; frukta inte för Mina Vägar och var inte rädd att närma dig Mig; Jag är din himmelske Fader, så lyft blicken uppåt och låt allas Konung och Fader bereda en evig helgedom i dig;

Mina Ögon är trötta och uppjagade av världens våld, ty ingen ondska kan få ärva Mitt Rike; håll Mina Bud och ta inte lätt på dem; om ni följer dem, kommer de att hålla er upprätta, även om ni är fulla av elände, kom till Mig och säg:

”se Fader, ser Du alla fläckar på min själ? jag hade inte kraft att hålla Dina Bud, men jag vet, Fader, att Du är full av barmhärtighet och nåd; från Dina stadgar kan jag lära mig Vishet; lär mig Din Vilja, Jahve, lär mig Dina domar; kom och bind mig till Dig, Fader, och påminn min arma själ om att jag också är arvtagare till Ditt Rike; trots att mina frestelser är oräkneliga, litar jag på Din Frälsande hjälp;”

och Jag skall svara dig, Mitt barn: ”du välsignade, Min Själs välsignade, vid minnet av din skapelse grät Jag; Jag grät glädjetårar; Jag lade dig i din moders sköte med ett hjärta, för att du skulle leva och dela Min Härlighet; vänd dig inte bort nu .... Jag har hört den bön som du bad i hjärtats renhet, och Jag säger dig: du är så värdefull i Mina Ögon, och för Min Kärleks skull, sök från och med idag:

kärlek, frid och försoning;

ensam är du inte; Jag är alltid med dig och välsignar dig ständigt;”

(Samma dag gav mig Ärkeängeln Mikael detta budskap)

du dotter av den Allra Högste, låt Mig få påminna Guds barn om att de borde söka Friden:

”vem av er älskar Livet? närma er då Den Helige och lämna Honom aldrig; stå fasta för alltid .... högt välsignade är de vars Gud Herren är! de är Hans Rikes arvingar!

”Jag säger er, Kristi vänner, idag är Kristus klädd i säckväv för att visa Sin sorg .... för Hans Kärleks skull, fasta denna Fredag på bröd och vatten för att lätta Hans Hjärta; erbjud Kristus detta offer;

”Jag har verkligen kallat er hit för att ära den Allra Högste och Jag, ärkeängeln St Mikael, är mycket rörd över ert besök; Mina händer är verksamma i full strid och Min arm är ständigt höjd för att hålla ondskan borta .... be till Mig som ni gör och uppmuntra andra att göra detsamma; Guds Fiende försvagas genom denna bön; 1

”prisa Gud och ingen annan; lyft era huvuden till Gud och till ingen annan; älska Gud av hela ert hjärta och av hela er själ; fall inte för frestelser; begrunda alla de goda ting som ni tar emot från den Allra Högste och välsigna Honom;

”och nu, kom och besök Mig igen; 2 Jag älskar er;”

den Helige Mikael, Guds Ärkeängel;


1 Den lilla bönen till St Mikael (bön av påven Leo XIII).
2 I St Mikaels kyrka på ön.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message