DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ni är den Allra Högstes avkomma
Den sjätte ängeln skall snart blåsa i sin basun

22 juli 1994

(På ön Patmos)

Herre, hjälp de svaga och rädda denna världens stackars människor.

frid vare med dig; nåd vilar över dig;

dotter, Mina suckar från Mitt Hjärta pågår ständigt; de ödmjuka, de eländiga och de oskyldiga har hört Mig och de är Tröstarens tröstare; Trofast-Kärlek är ibland er men inte alla kan se Mig; Jag har skrivit denna Kärlekshymn av hela Mitt Hjärta,1 av hela Mitt Hjärta skriver Jag sånger, av kärlek till er alla, goda som onda; Jag har blivit en tiggare för er skull, och om er Gud haltande går bredvid er, och de förbipasserande inte känner igen Mig, är det för att Jag är täckt med blod och spott från detta släkte som lever i orättfärdighet och synd ....

O, du vanhelgade jord! du har upphört att finnas till .... din Gud har kommit till dig men du kände inte igen Honom; har du inte hört? Jag är Gudomlig och i Min Gudomlighet vill Jag rädda er så att också ni får vara med helgonen; och ändå, trots Mitt erbjudande är det många av Mina barn som varken vill omvända sig eller ge upp sina synder, de synder som binder dem vid allt utom vid Mig; – Min Själ är full av suckar; ja, berätta, dotter, att Min klädnad av säckväv är sölad i Mitt Blod;

hör Mig: idag, alldeles som igår, blir Den Helige bespottad, gisslad av alla förbipasserande, Mitt Heliga Kors, Redskapet för er frälsning blir dagligen nertrampat av människor ... ack ... Jag lider bedrövelser .... idag har Jag öppnat Mina himmelska förrådskammare för att mätta er i överflöd; Jag banar en väg för att leda er alla till himmelen;

Jag har sagt: ”även om detta släkte så villigt har kastat sig för Satans fötter, så kan Jag, er Helige, aldrig glömma minnet av er skapelse och hur Min Fader fällde glädjetårar vid minnet av detta ögonblick; därför kommer Jag inte att stå och se på hur Min Faders avkomma antar Min Fiendes skepnad; Fienden kan verka tilldragande men leder er till döden, medan det Jag erbjuder er kommer att föra er till er gudomlighet och leda er tillbaka till er Faders Famn;”

släkte, i er sömn blev ni infångade och förtrollade av Min Fiende; omgivna av hans lögner förblindade han er och ert minne, ni föll i glömskans djup, försvann ner i mörkret,2 men Jag, er Gud, säger er:

söner! och döttrar,! ni är den Allra Högstes avkomma! ni härstammar från Allmakt och Ära, o kom! ni tillhör Oss!3 ni hör till Himmelen .... ni är av Kunglig Ätt, så varför, varför lyssnar ni till Odjuret? ni är välsignade och skapade till Vår Avbild, inte Odjurets! ni skapades för att bo i förgårdarna till Den Högstes hus, så låt Mig få klä er i Min Härlighet; öppna ert hjärta och Jag skall rädda er!

låt Mig få gå in i Min boning4 så att Jag kan smycka den och när Jag gör det, skall Jag kasta dig ut, så som man kastar ut ett nät, över denna ödemark och dödens dal, och du skall ropa i Mitt Namn: ”Kärleken är på Väg tillbaka, Herrens Dag är nära, närmare än ni tror! omvänd er! omvänd er och var glada, den sjätte ängeln skall snart blåsa i sin basun och fullborda Guds varningar; skynda att omvända er och ta emot Lammets Sigill på er panna;” detta är vad ni skall säga; ni skall vara Min Tron och Jag skall vara ämnet för er lovsång; och i Min Fiendes åsyn skall Jag ge er ett tappert hjärta så att ni kan besegra honom och hans efterföljare i den sista Tidens strid;

detta är allt för idag, dotter; Jag välsignar dig och var och en som är med dig; Mitt Namn är:

Amen;


1 Sant Liv i Gud.
2 Plötsligt höjde Gud Rösten och sade följande.
3 Den Heliga Treenigheten.
4 Vårt hjärta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message