DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min törst efter de stackars själarna är stor!

26 juni 1994

Min Herre?

Jag Är .... varför försvinner du bort som en skugga?

Det verkar som om Jag har blivit
en som man gör narr av ...
Jag vet när någon undviker mig;
hur många fler elaka saker
kommer de att säga om mig?
De besvarar min vänskap
med att fördöma mig,
fastän allt jag har gjort var Din Vilja:
Jag ber för dem, offrar för dem.
Kommer Du inte att försvara min sak?

frukta inte, Jag är nära dig; låt dessa saker ha sin gång, för med detta offer kan Jag rädda många själar på väg mot fördärvet; o Vassula .... en dag skall Jag visa dig den stora hopen av själar som Jag räddade genom de sår som dina motståndare tillfogade dig och genom dina offer .... Min Kärlek till själarna övergår allt förstånd och Jag säger dig, Min törst efter de stackars själarna är stor! hur kan Jag då förbli likgiltig, Min Vassula? hur? när mängder av alla jordens länder förfaller till avfall och uppror? dagens uppror är till och med större än det Stora Upproret i det förgångna,1 skulle en herde överge sin hjord? Jag är er Herde och Jag älskar Min lilla hjord;

men nu skall du och Jag fortsätta att arbeta tillsammans; ditt arbete är inte förgäves och Mitt Hjärta gläds var gång dina läppar uttalar Mitt Namn; varje fiber i Mitt Hjärta älskar dig;

.... kom, stöd dig mot Mig och släck Min törst genom att föra själar tillbaka till Mig, och Jag skall fortsätta att sända dig till alla jordens länder för att förkunna Min Kärleks Hymn; och över dig, Min myrra, skall Min skugga vila och bekräfta Min Närvaros verklighet, ty Mina tecken skall åtfölja dig;

kom nu;


1 Syftar på Ps. 95.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message