DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Bevara allt som Jag har givit dig

29 juni 1994

(Ottawa)

Du är min Frälsning.

Jag är din Frälsning, barn! och du, du är Mitt barn som Jag upptagit som Mitt eget! så stöd dig mot Mig!

- i din svaghet erhåller du Min Styrka
- i din undergivenhet ärver du Min Vilja;
- i din fullständiga anspråkslöshet blir du arvtagerska till Min Avbild;
- i din fattigdom skall du ärva vad de visa söker men aldrig finner, du ärver Min Vishet;

byt inte bort dina gåvor mot någonting i världen, håll dem i säkert förvar tills Jag kommer för att hämta dig; liksom en brudgum bär sin brud över tröskeln, så skall Jag också i den stunden lyfta dig, Min älskade, in i Min Härlighet .... var därför varsam och bevara allt som Jag har givit dig och lyssna inte på dina ogärningsmän, Min dyrbara själ ....

du är Min-Kärleks-Fånge, men friare än någonsin förr, är du lycklig över att vara med Mig på det här sättet?

Jag är ovärdig – vad kan jag svara? Du vet, Herre. Du vet hur lycklig jag är.

kom, vi, oss?

Ja! för alltid, vi, oss.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message