DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Lag är Kärlekens Lag

24 juni 1994

(Kongressen i Ottawa)

(Innan jag talade till ungdomarna: ett budskap som lästes för dem.)

O Herre,
mitt Liv, min Glädje, mitt Leende,
min Rikedom, min Klippa, min Frälsning,
min Ljuva Plåga,
låt Dina pilar flyga mot Din Måltavla;
på den stig Du har valt åt mig
finner jag Din Närhet,
belöningen för Dina pilar,
och under vandringen
fyller Du min själ med levande vatten,
så vad mer kan jag önska?

gör då Mina under och Min godhet kända för detta arma släkte; Jag förhärligas var gång du uttalar Mitt Namn med kärlek; Jag älskar dig, Min elev; säg dem1 att de skall låta Mig få bli deras personlige Lärare, deras välgång, deras vägledare, deras rådgivare och allra mest deras Helige Följeslagare; Min Lag är Kärlekens Lag, Min Lag är Hoppets Lag, men den onde säger emot Sanningen;

om du vill, Mitt barn, kan du få undervisning från Min Egen Mun! var inte rädd att bekänna dina synder, det är Mitt stora nöje att förlåta dig; Jag skall visa Min godhet mot din svaghet, för Min Kärlek till dig är Oändlig;

Jag säger er: snart, mycket snart skall Gud verkligen komma och bo ibland er; Jag välsignar var och en av er med Min Kärleks Suck på er panna;


1 Ungdomarna.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message