DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Utan Mig skulle du aldrig klara det

22 juni 1994

Min Gud?

Jag Är; frid vare med dig;

vet att den uppgift som Jag har gett dig övergår din normala styrka, men glöm inte att Jag är din Styrka; utan Mig skulle du aldrig klara det ....

se! Jag har gjort Mitt Budskap känt i varje land; Min befallning utgick från himmelen och Mitt ord upplyste jorden; säg Mig, på vems befallning blev du upprättad? och vem kunde motstå Min mäktiga befallning? Jag har uppväckt dig till att vara Mitt vittne och för att genom din mun läka bedrövade hjärtan, uppväcka de döda och vara ett hot mot Min fiende; på dig vill Jag fortsätta att med Mitt Finger inrista Min Kärleks Hymn; kom;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message